עתונות יומית בישראל ובעולם

טבלה 1: עיתונים יומיים* בתשלום

מדינה שנה כמות כותרים סך כל הגיליונות המודפסים* גיליונות המודפסים ל-1000 תושבים
אוסטריה 2000 16 2503000 309.95
אוסטרליה 2000 48 3232000 160.96
איטליה 2000 89 6273000 109.03
איסלנד 1999 3 93000 332.78
אירלנד 2000 6 564000 147.67
ארה"ב 2000 1476 55945000 196.3
בלגיה 2000 29 1568000 152.97
בריטניה 2000 108 19159000 326.45
גרמניה 2000 382 2394000 291.02
דנמרק 2000 33 1507000 283.16
הולנד 2000 35 4443000 279.48
יוון 1999 207 אין נתונים אין נתונים
יפן 2000 110 71896000 165.96
נורבגיה 1998 81 2545000 569.01
ניו-זילנד 2000 28 765000 202.19
ספרד 2000 87 4003000 98.23
פורטוגל 1997 31 316000 31.72
פינלנד 1998 56 2343000 454.56
צרפת 2000 84 8424000 142.07
קנדה 2000 104 5167000 167.93
שבדיה 2000 90 2627000 409.53
שוויץ 1999 81 2676000 373.12
ישראל** 2005 18*** 759350 108.69

 
המקורות:

• המספרים הלא מסומנים הוצאו מהמכון לסטטיסטיקה של UNESCO, שבמונטריאול, קנדה.
בכתובת: http://www.uis.unesco.org
• המספרים המסומנים הוצאו מהדו"ח השנתי של האיגוד העולמי לעיתונים, שבפריס, בכתובת:
http://www.wan-press.org
• הנתונים על ישראל מקורם בסקר TGI, לשנת 2005 - מחצית שנייה של השנה (כפי שפורסם בעיתונות) ובדו"חות הבורסה של חברת הכשרת היישוב (בעלת המניות במעריב(
• הנתון על כמות הכותרים בישראל (***) נלקח מהדו"ח האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא: "עיתונים יומיים ותקופונים שיצאו בישראל, 1995", ירושלים: הלמ"ס, 1009.
• עיבודים עצמיים מאת אדריאן גרושניעווסקי, מרכז המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

נקודות בולטות:

• מבחינת כמות היומונים המודפסים בתשלום, יש שוני רב בין המדינות בטבלה. ממוצע הכותרים (139) מושפע מריבוי הפירסומים הקטנים בארה"ב, שהוא גבוה פי עשר ממנו. בלי ארה"ב ממוצע היומונים הינו 78 למדינה, שהוא גם הציון ההתפלגות. ישראל מופיעה בקצה התחתון של ההתפלגות מה שמרמז על ריכוזיות גדולה מאוד בתקשורת.
רק באירלנד, איסלנד ואוסטריה המצב חמור מאשר בארץ. ריבוי העיתונים בולט בגרמניה, בריטניה, יפן וקנדה.
• נתוני התפוצה הוצאו ממקורות שונים ויש לכן סיכוי לסטייה, אך הממוצע בטבלה (259.63 עיתונים ל-1000 תושבים) הינו גם ערך חציון, מה שמראה התפלגות מאוזנת.
בהקשר זה בולטות במיוחד יפן ונורבגיה, שיותר ממכפילות את ממוצע תפוצת העיתונות. גם שבדיה, פינלנד ושווייץ בולטות בחיבתן לקריאת עיתונות.
ארבעה מדינות בטבלה בולטות לרעה מבחינת תפוצת העיתונים ולא משיגות אפילו את מחצית הממוצע: ישראל, איטליה, ספרד ופורטוגל. עם זאת רצוי להתייחס לנתון הישראלי כאל אומדן.
לגבי יתר המדינות בהן התפוצה מועטה, יש להשוות עם התפוצה המאוד רחבה של העיתונים בחינם.

הגדרות:

* בדרך כלל יש הבדל בין נתוני UNESCO לבין World Association of Newpapers - WAN, כאשר איגוד העיתונים מתבסס על נתונים שסופקו ע"י חברות מסחריות, שבדרך כלל גבוהים יותר מהנתונים של ה-UN. במידת האפשר, כללנו את נתוני ה-UN בטבלה.
** חישוב התפוצה בארץ הינה הערכה, המבוססת על נתוני תפוצת עיתון מעריב ביחס לחלקו בסה"כ הקוראים על פי סקר TGI.
 הסה"ה הוא אקסטרה-פולציה ליניארית של הנתונים לפי כותר. השיעור לאוכלוסיית ישראל חושב לפי השנתון הסטטיסטי לישראל 2005.
*** חישוב התפוצה היומית הממוצעת נעשה לפי שיכלול של מהדורות ימי חול, ימי שבת וימי ראשון (או של מהדורת סוף השבוע).
 לגבי ישראל נבנה שיכלול של נתוני חמישה ימי חול ויום שישי בשבוע טיפוסי.

טבלה 2: עיתונים יומיים המחולקים בחינם (03/2006)

המדינה תחילת ההפצה של העיתון הראשון*** כותרים היוצאים לאור עכשיו סך כל הגיליונות* המודפסים גיליונות המודפסים ל-1000תושבים**
אוסטריה 03-2001 1 150,000 18.51
אוסטרליה 02-2001 2 231,000 11.50
איטליה 07-2000 3 2,310,000 40.15
איסלנד 04-2001 2 179,000 640.51
אירלנד 09-2005 3 121,000 31.68
ארה"ב 01-1972* 32 2,200,000 7.72
בלגיה 10-2000 2 275,000 26.83
בריטניה 03-1999 5 1,263,000 21.52
גרמניה 10-1998 0- (נסגרו) 0 0.00
דנמרק 09-2001 5 568,000 106.73
הולנד 06-1999 2 885,000 55.67
יוון 11-2000 2 217,000 20.34
יפן 07-2002 0- (נסגרו) 0 0.00
נורבגיה לא נוסדו 0 0 0.00
ניו-זילנד לא נוסדו 0 0 0.00
ספרד 11-1992* 19 4,569,000 112.12
פורטוגל 11-2004 2 275,000 27.60
פינלנד 10-1997 2 194,000 37.64
צרפת 02-2002 8 1,590,000 26.82
קנדה 06-2003 5 1,131,000 36.76
שבדיה 02-1995 3 900,000 101.63
שוויץ 08-1999 4 912,000 127.16
ישראל** 01-2006 1 100,000 14.31


המקורות:

• נתוני התפוצה הוצאו ממחקרו של Dr. Piet Bakker מבי"ס לתקשורת באוניברסיטת אמסטרדאם. ניתן לעיין בהם באתר Free Daily Newspapers, בכתובת
http://users.fmg.uva.ml/pbakker/freedailies
• הנתונים על ישראל הוצאו מהערכות חברת "הירש מדיה" שהחלה בפירסום עיתון החינמי "ישראלי ניוז".
• עיבודים עצמיים מאת אדריאן גרושניעווסקי, מרכז המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

נקודות בולטות:

• העיתונים המופצים חינם הפכו לתופעה עולמית במהלך העשור האחרון, בעיקר במהלך נסיעות ארוכות בתחבורה ציבורית. רק בארה"ב ובספרד (ובמידה מסוימת בקנדה וצרפת) הם קשורים להישרדות של עיתונים מקומיים מול כלי התקשורת הארציים, גם במקרים אלה עיקר התופעה קשורה לנסיעות והתרחבה מאז סוף שנות התשעים.
• לא בכל המדינות הנסיונות נחלו הצלחה: חלק יחסית גדול מעיתונים אלה נסגרו (כדוגמת יפן או גרמניה) או הפכו שבועונים. בחלק קטן מן המדינות טרם נעשו נסיונות כאלה (לדוגמת נורבגיה או ניו-זילנד). לישראל הם הגיעו רק בימים אלה ממש.
• עם זאת, בחלק מהמדינות התופעה מראה סימני בגרות והתפתחות. בספרד ובאיסלנד כמות העיתונים בחינם עולה על העיתונים בתשלום. בפורטוגל יש מעין שיוויון בין סוגי העיתונים ובאיטליה, דנמרק, שווייץ ושבדיה הם הפכו לשחקנים חשובים בשוק. שבדיה היא המדינה שהמציאה והפיצה את העיתונים החינמיים במתכונתם הנוכחית.

הגדרות:

* נתוני התפוצה באתר של ד"ר באקר התקבלו מהפרסומים עצמם. (בדומה לנתוני איגוד העיתונים, בלוח 1).
** חישוב שערי התפוצה לתושב נעשה בדיוק לפי כמות התושבים המופיע בלוח 1, כולל השוני לפי המקורות השונים.
*** הכוונה לכותר הראשון שהופץ אי פעם בחינם, אף אם הוא נסגר מאז ועד היום.
**** חישוב על פי הערכות "הירש מדיה" ונתוני השנתון הסטטיסטי לישראל 2005.