ועדות חקירה

| מאת:

לרגל פרסום דוח הביניים של ועדת וינוגרד לאירועי מלחמת לבנון השנייה אנו מקדישים את הגיליון לנושא ועדות החקירה. ועדת וינוגרד הוקמה לשם בירור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון במכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ב-12 ביולי 2006. יושב ראש הוועדה הוא ד"ר אליהו וינוגרד, שופט (בדימוס). חברי הוועדה הם פרופ' רות גביזון, פרופ' יחזקאל דרור, אלוף (במיל') מנחם עינן ואלוף (במיל') ד"ר חיים נדל.

לרגל פרסום דוח הביניים של ועדת וינוגרד לאירועי מלחמת לבנון השנייה אנו מקדישים את הגיליון לנושא ועדות החקירה.
ועדת וינוגרד הוקמה לשם בירור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון במכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ב-12 ביולי 2006.
יושב ראש הוועדה הוא ד"ר אליהו וינוגרד, שופט (בדימוס).
חברי הוועדה הם פרופ' רות גביזון, פרופ' יחזקאל דרור, אלוף (במיל') מנחם עינן ואלוף (במיל') ד"ר חיים נדל.

מטרות הוועדה הוגדרו, אם כן, בשני תחומים:

הדרג המדיני
הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות באשר להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע לניהול המערכה בצפון, שהחלה בפועל ביום 12.7.2006, מן ההיבט המדיני, הצבאי והאזרחי - הוועדה תתייחס כפי שתמצא לנכון, גם להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע להיערכות ולמוכנות לקראת אירועי לחימה ותרחישי איום מאז החל ארגון החיזבאללה להתבצר על גבול הצפון.

מערכת הביטחון
הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, באשר להיערכות ולהתנהלות מערכת הביטחון בכל הנוגע למערכה בצפון. (http://www.vaadatwino.co.il/)

ועדת וינוגרד אינה ועדת חקירה ממלכתית, אלא היא ועדת בדיקה ממשלתית שבראשה יושב שופט בדימוס ושהוקנו לה סמכויות כשל ועדת חקירה ממלכתית. מאמר שהתפרסם באתר האינטרנט של המכון בחן את ההבדלים בין ועדת בדיקה ממשלתית לוועדת חקירה ממלכתית. המאמרים בגיליון זה מוסיפים נדבכים להבנת מעמדה ותפקידה של ועדת החקירה בישראל ובעולם.

תוכן הגיליון
המאמר הפותח 'ועדות חקירה ממלכתיות במבט השוואתי' מציג מבט משווה על ועדות חקירה ממלכתיות ואחרות בישראל ובעולם. המאמר בוחן את היסוד החוקי לפעולתן של הוועדות, בידי מי הסמכות למַנות את חברי הוועדה ומהן סמכויותיה של הוועדה.
שני מאמרים מוקדשים להמלצות הוועדה:
האחד 'המלצותיה של ועדת החקירה' עוסק בשאלת סמכותה של הוועדה להמליץ המלצות ובשאלה אם הממשלה מחויבת לקבל את ההמלצות.
המאמר השני 'אחריות מיניסטריאלית בראי ועדות החקירה' דן בתרומתן של ועדות חקירה לעיגון הנורמה של אחריות מיניסטריאלית. לשם כך הוא בוחן את השפעתן של ההמלצות של ועדת אגרנט לחקר מלחמת יום הכיפורים (1973) ושל ועדת כהן לחקר מעשי הזוועה במחנות הפליטים בלבנון (1982) - שתיהן, בדומה לוועדת וינוגרד, ועדות שחקרו אירועים הקשורים במלחמות.
המאמר האחרון 'צבא של מדינה או מדינה של צבא?' מוקדש לבחינת התרומה של ועדות החקירה בישראל ובעולם להסדרת היחסים בין הדרג הפוליטי והצבאי והוא מפרט את אפיקי הפיקוח על הצבא וכוחות הביטחון.
מדור בחירות בעולם: בשלהי 2006 נערכו באוסטריה ובהולנד בחירות כלליות. בשתיהן לא הורו התוצאות על מנצח ברור, והדבר הקשה עד מאוד על תהליך הרכבתן של הממשלות החדשות - בשתי המדינות ארך תהליך הרכבת הממשלה זמן ממושך. באוסטריה הוקמה ממשלה הדומה בהרכבה לממשלת אחדות; ובהולנד הורכבה ממשלה ששותפות בה שתי המפלגות הגדולות. המאמר מתאר את הרקע והאירועים המרכזיים במערכות הבחירות ואת הניסיונות להרכבת הממשלה.