פרלמנט - גליון 26 גיליון 26

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל

פסיקת הלכה בשאלות מדיניות

בשנים האחרונות אנו עדים למודעות ענק בעיתונים המתפרסמות בכל פעם שמתרקמת אפשרות לתזוזה בתהליך המדיני. המודעות מציגות "פסק הלכה" שלפיו אסורה כל נסיגה משטחי ארץ ישראל. מודעות אלה הן כלי ביטוי אחד, אך לא יחיד, לגישה המניחה כי שאלה מדינית ראויה לבחינה הלכתית ככל שאלה אחרת וכי באפשרותם, בעניינם וביכולתם של רבנים לקבוע מהי התשובה המחייבת שמציבה ההלכה על שאלה נתונה בתחום המדיני.