מכתב למערכת

לכבוד
המכון הישראלי לדמוקרטיה

שלום רב,

הנדון: פיקוח על ארגוני מודיעין

בחוברת תשרי תשס"ד (10/3) בסקירה הנ"ל נפלה טעות.

ביוזמתי הוסדר שהפיקוח על המוסד והשב"כ יהיה בועדת משנה למודיעין שבועדת חוץ וביטחון ולא בועדה המשותפת לתקציב וביטחון.

אודה לכם על התיקון.

                                           בברכה,
                                                      אורי אריאל, ח"כ

המערכת

אנו מודים לחבר הכנסת אורי אריאל על המידע. התיקון נלמד וייכלל מעתה במאמר הנדון.