חזית דתית תורתיתחזית דתית תורתית

רשימה משותפת לשתי המפלגות החרדיות אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל. התמודדה בבחירות לכנסת השלישית (1955) ולכנסת הרביעית (1959) וקיבלה שישה מנדטים. בבחירות הבאות שבו שתי המפלגות והתמודדו בנפרד למעט ריצה משותפת יחידה בבחירות לכנסת השמינית (1973) , אז קיבלה הרשימה חמישה מנדטים.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1973 60,012 5 3.8 המועמדים המועמדים מצע מצע
1959 45,569 6 4.7 המועמדים המועמדים
1955 39,836 6 4.7 המועמדים המועמדים

יצחק מאיר לוין, אברהם שפירא, קלמן כהנא, אברהם ורדיגר.