חזית דתית מאוחדתחזית דתית מאוחדת

נוסדה בשנת 1949

רשימה שהתמודדה בבחירות הראשונות ואיגדה בתוכה את שתי מפלגות הציונות הדתית (המזרחי והפועל המזרחי) ואת שתי המפלגות החרדיות (אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל). הרשימה זכתה ב-16 מושבים והייתה שותפה לשתי הממשלות הראשונות של מדינת ישראל.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1949 52,982 16 12.2 המועמדים המועמדים

יהודה לייב פישמן, יצחק מאיר לוין, משה שפירא.

 

ראו מזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל.