דמוקרטיה בקטנה

היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש מערכת התביעה הפלילית, הוא מייצג את המדינה ואת האינטרס הציבורי בבתי משפט והוא היועץ המשפטי הראשי של הרשות המבצעת, כלומר הוא גם עורך הדין של הממשלה. הוא ממונה על ידי הממשלה לפי המלצות של ועדת איתור, לתקופת כהונה אחת של שש שנים. למרות חשיבות תפקידיו, חלקם לא הוסדר מעולם בחוק כמו סמכותו ומעמדו כיועץ.

את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה קיבלנו בירושה מהמנדט הבריטי. למרות שבבריטניה ובלא מעט מדינות אחרות בעולם, משרת היועץ המשפטי לממשלה היא משרה המאוישת על ידי אישיות פוליטית.

בעשורים האחרונים, התגברו המתחים סביב היועץ המשפטי לממשלה שמצא עצמו בעין הסערה במספר פרשות בולטות, מפרשת קו 300 בשנות ה- 80, דרך חקירות ראשי הממשלה: ברק, שרון ואולמרט, ועד הגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה נתניהו. במיוחד ניטש ויכוח בישראל על המתח הגלום בין מעמדו כשומר סף שנאמנותו היא לספר החוקים של ישראל, לבין נאמנותו לממשלה כמי שמייצג אותה ומסייע לה למלא כראוי את תפקידיה.