צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' ברק מדינה

לשעבר עמית מחקר בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שיטתיות

מאמרים

פרסומים אחרונים מאת פרופ' ברק מדינה