ד"ר תהילה קלעג'י

חוקרת בתכנית חרדים בישראל

תחום התמחותה העיקרי עוסק במדיניות ציבורית נוכח תהליכי שינוי בקרב קבוצות מיעוט בישראל (השתלבות חרדים אקדמאים במשק הישראלי, תהליכי שינוי בקרב החברה הבדווית, תפיסות של נרטיבים קולקטיביים בקרב חרדים ודתיים לאומיים, ותפיסות של מלחמה ושלום בקרב בני נוער דתיים וחרדים במצב של סכסוך פוליטי).

קלעג'י בוגרת המסלול למנהל ציבורי ושלטון מקומי באוניברסיטת בר אילן, ומרצה בתכנית לניהול וישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 

ספרים

ספרים מאת ד"ר תהילה קלעג'י