צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

עו"ד ועו"ס מיתר צדק

לשעבר עוזרת מחקר בתוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטיים

מאמרים

פרסומים אחרונים מאת עו"ד ועו"ס מיתר צדק