צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

ד"ר אדם אסעד

ראש התוכנית לחברה הערבית בישראל

ד״ר אדם אסעד הוא ראש תוכנית החברה הערבית בישראל במרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא בעל תואר דוקטור לבלשנות וחוקר ומרצה בתחום.

מחקריו עוסקים בממשק שבין שפה וחברה. הוא חוקר את שחיקתה והתפתחותה של השפה הערבית בישראל, שפה ורב-תרבותיות, שפה ומגדר ורב-לשוניות בעולם משתנה.

ד"ר אסעד הגיע למכון לאחר מילוי מספר תפקידים חברתיים הן בשירות הציבורי והן באקדמיה.

adamd@idi.org.il

מאמרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר אדם אסעד