זכויות חברתיות

מאמרים, ספרים ואירועים בנושא זכויות חברתיות

מאמרים

מאמר דעה

מצוות השמיטה והיובל - חוק יסוד?

במשך שנים מתלבט המחוקק בישראל האם לעגן את הזכויות החברתיות בחוק יסוד. מה ניתן ללמוד על שאלה זו מעיון במקורות המשפט העברי? 

נייר עמדה

עיגון חוקתי למדיניות חברתית-כלכלית? לזכויות חברתיות וכלכליות?

נייר רקע לכינוס התשיעי של המועצה הציבורית.