אי הלימה תעסוקתית בקרב המשכילים הערבים

| מאת:

מאמר זה בוחן את מידת האי הלימה התעסוקתית בקרב משכילים ערבים בהשוואה למשכילים יהודים. המאמר מסתמך על נתונים של סקרי כוח אדם לשנים 2010-2000. ממצאי המחקר מראים שהסיכויים של ערבי משכיל לעסוק במשלחי יד ההולמים את השכלתו נמוכים בהרבה משל יהודי עם אותם מאפיינים.

נוסף לכך הממצאים מראים כי בהשוואה למשכילים יהודים, משכילים ערבים נוטים יותר לעסוק במקצועות אקדמיים חופשיים כמו הנדסה, עריכת דין וראיית חשבון. נטייה זו משקפת ככל הנראה את היעדר אמונם בנכונות של שוק העבודה הישראלי לקלוט אותם במקצועות הולמים, בעיקר במגזר הממשלתי. כמו כן המשכילים הערבים נוטים יותר לעסוק במקצועות ההוראה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. מנגד שיעורם בקרב המרצים באוניברסיטאות נמוך במיוחד. תוצאות אלו הן עקביות לאורך כל תקופת המחקר, דהיינו 2010-2000, והן מאששות את מה שידוע כתופעת הקנס האתני התשלום שמשלמים משכילים ערבים בכלל ומשכילים מוסלמים בפרט בבואם להשתתף בשוק העבודה.

הורידו את המאמר המלא