נייר עמדה

דרושה מנהיגות אחראית

על רקע התגברותו של שיח השנאה וההסתה בעקבות הכרעת הדין במשפט אלאור אזריה, המכון הישראלי לדמוקרטיה יוזם סדרת פעולות שבמרכזן קריאה למנהיגות הפוליטית לחזק את צה"ל ומפקדיו ולבלום כל ניסיון של המערכת הפוליטית להכניס את הצבא למשחק הפוליטי.

בפוסט שפורסם בסוף השבוע בעמוד הפייסבוק של המכון, וזכה ללמעלה מ-5,000 שיתופים ול-800,000 חשיפות, תחת הכותרת "הפוסט שלא נכתב", ציינו במכון, כי מצופה היה מראש הממשלה להתייחס לאירוע בחומרה באופן הבא: "הזדעזעתי לראות שמאות אנשים התגודדו מחוץ לאולם בית המשפט ושרו שירי נאצה נגד הרמטכ"ל. גם התמיכה הציבורית הרחבה במעשהו של אזריה מדאיגה אותי מאד. כוחו של צה"ל בצדקתו המוסרית- ואני אפעל בכל כוחי לחזק את האמון בצה"ל ומפקדיו ואבלום כל ניסיון להכניסם לשיח הפוליטי. אני שומע את הקריאות לחנינה. זה לא הזמן. יש לאפשר למערכת המשפט למצות את ההליך בלי להשפיע עליה ולפגוע בעצמאותה", כך נכתב בפוסט שדימה את אשר היה ניתן לצפות מן המנהיגות להשמיע.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ושני סגניו למחקר, פרופ' ידידיה שטרן ופרופ' מרדכי קרמניצר, הדגישו כי היחס להכרעת הדין מבטא את עומק השסעים בחברה הישראלית ודווקא עכשיו אנו מצפים מההנהגה לפעול לאחדות ולחיזוק מערכת המשפט.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון, ציין כי: "מנהיגות נבחנת בעיקר ברגעי משבר. הבחירה לפנות לרגש המפלג, המלהיט את הרוחות בשם הרווח הפוליטי המיידי תיפגע בכולנו. המשימה המשותפת שלנו כחברה אחראית וחפצת חיים היא לשמר ואף לחזק את האמון בצה"ל ובמפקדיו, תוך אשרור המחויבות שלנו לערכי צה"ל, לרוחו ולצדקתו המוסרית". פלסנר הוסיף, כי "במימוש המשימה הזאת אין מקום לגילויים של חוסר אחריות ואנטי ממלכתיות וקיים צורך אמיתי ומיידי לתאם מאמצים בין מערכת החינוך, צה"ל, המנהיגות הפוליטית וגורמי החברה האזרחית. חשוב שנשאיר את המחויבות לערכי צה"ל ולרוחו מחוץ לשיח הפוליטי. החלשת הדבקות שלנו כחברה וכצבא בערכים אנושיים בסיסיים תפגע בלכידות הצבא וביכולתו לבנות מערכת היררכית מתפקדת. מעבר לכך, זה יקשה עלינו להמשיך ולטעון מול הקהילה הבינלאומית, על מוסדותיה המדיניים והערכאות המשפטיות שלה, כי צה"ל ממשיך לפעול באופן מוסרי ובהתאם לקוד אתי מחמיר".