סקירה

דעת הקהל ערב מלחמת ששת הימים

|

סקרי דעת קהל ערב המלחמה ואחריה, שבוצעו על ידי מרכז גוטמן חקר דעת קהל, נחשפים ומעניקים לנו תמונת מצב על האמון בממשלה, התקשורת, היחס לאזרחי ישראל הערבים ועל התהליך המדיני.

סקרים מיוחדים של המכון למחקר חברתי שימושי (כיום: מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה), שנערכו ערב המלחמה ולאחריה, נחשפים ומתארים את מצב הרוח של החברה הישראלית באותם ימים.

עיקרי הממצאים:
  • לפני המלחמה היה הציבור מדוכדך ומודאג מאוד אך לאחר המלחמה חלה ירידה חדה ברמת הדאגה ועלייה חדה במצב הרוח האישי.
  • אם כי גם לפני המלחמה היה רמת האמון של הציבור בממשלה גבוהה למדי, הרי שלאחר המלחמה הרקיע האמון שחקים.
  • הציבור האמין שהמפלגות השונות יכולות להגיע להסכמה בנוגע "למה שהמדינה צריכה לעשות".
  • לאחר המלחמה הדעה הרווחת בציבור היתה כי למרות התבוסה רוב מדינות ערב עדיין לא היו מוכנות לדון עם ישראל על הסכם שלום.
  • לאור זאת, רוב הציבור היה מוכן לכל היותר לעשות ויתורים קלים למען השגת שלום עם מדינות ערב.
  • רוב הציבור היה משוכנע בנחשלות המובנית של הערבים באשר הם.
  • רוב הציבור נגד מתן זכויות אזרח שוות לערבים בשטחי ישראל ובשטחים שנכבשו במלחמה.
  • כמעט מחצית מהציבור חושבים שהערבים המתגוררים בשטחים שנכבשו צריכים להישאר תחת ממשל צבאי; שליש רוצה שייצאו למדינות ערב.
  • לאחר המלחמה הייתה תמימות דעים מלאה שיש להמשיך להחזיק בעיר העתיקה בירושלים בכל תנאי.
  • רוב הציבור היה גם בעד שמירה על שאר השטחים שנכבשו במלחמה למעט חצי האי סיני.

שלושה סקרי דעת קהל שנערכו ערב מלחמת ששת הימים ומייד לאחריה על ידי חוקרי המרכז למחקר חברתי שימושי, שהיה מכון מחקר עצמאי ופעל בראשותו של פרופ' לואי גוטמן והוגשו אז לממשלה נחשפים כאן לראשונה במסגרת חומרים שנמצאו ונערכו במרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה.

הסקרים, נערכו על בסיס ראיונות פנים אל פנים בערים הגדולות בישראל של אותה התקופה. בכל סקר רואיינו למעלה מ-2,000 איש וכל המרואיינים היו יהודים. הסקר הראשון נערך בין התאריכים 4.6.67-7.6.67, הסקר השני בין התאריכים 11.6.67-18.6.67 והסקר השלישי בין התאריכים 20.6.67-29.6.67.

פרופ' תמר הרמן, ראש מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה מבהירה כי יש לקרוא ולהבין את הסקרים בהתחשב ברוח התקופה שבה נערכו. כך, מדובר בהקשר בינלאומי של המלחמה הקרה כאשר החשש מכך שסכסוך מקומי יתגלגל לכדי מלחמת עולם היה גדול. יתרה מזו, רבים מתושבי ישראל של אותה העת חוו על בשרם את מוראות מלחמת העולם השנייה והשואה ואת הניסיון הקשה של מלחמת העצמאות והחרדה ממלחמה כוללת, שהיתה עלולה להביא לחורבנה של ישראל. במקביל, הציבור ניזון אז מכלי תקשורת ריכוזיים, שחלקם הגדול נשלט על ידי שלטונות המדינה או מפלגות פוליטיות והמידע שהגיע אליו אפוא היה מסונן ומצונזר. באשר להרכב המדגם – יהודי בלבד - יש לזכור כי עברה אז כשנה בלבד מביטול הממשל הצבאי והערבים אזרחי ישראל דאז עדיין היו תחת פיקוח בטחוני צמוד והבעת דעה "לא מקובלת" הייתה יכולה להתסיים בשלילת רשיון עבודה ועוד גרוע מכך. לפיכך לא היה סיכוי כי לסיקור של דעת הציבור הערבי יהיה תוקף כלשהו. עם זאת, תוצאות הסקר מראות כי הדעה הקדומה נגד ערבים הייתה מושרשת עמוק אז בציבור היהודי ולא מן הנמנע שגם לכך הייתה השפעה על הרכב המרואיינים.

להלן אחדות מהשאלות הבולטות בסקרים:
איך מצב הרוח שלך?

 

סקר 1

סקר 2

סקר 3

טוב כמעט כל הזמן או טוב רוב הזמן

34%

47%

61%

לפעמים טוב ולפעמים לא טוב

33%

24%

24%

לא טוב רוב הזמן ולא טוב כמעט כל הזמן

29%

22%

12%

טוב וגם רע באותו הזמן

5%

6%

2%

האם בימים אלו אתה מודאג?

 

סקר 1

סקר 2

סקר 3

תמיד או כמעט תמיד

50%

38%

28%

לעתים קרובות

15%

13%

16%

לפעמים

22%

21%

25%

כמעט אף פעם לא

13%

27%

31%

מה דעתך על הדרך שבה מטפלת הממשלה בבעיות המצב הנוכחי?

  

סקר 1

סקר 2

סקר 3

מטפלת בדרך טובה מאוד או טובה

57%

89%

90%

מטפלת בדרך לא כ"כ טובה או בדרך בכלל לא טובה

11%

2%

6%

אין דרך ברורה

3%

4%

4%

האם אתה חושב שבשנים הבאות תהיה יותר או פחות הסכמה בין המפלגות על מה שהמדינה צריכה לעשות?

 סקר

סקר 1

סקר 2

סקר 3

תהיה הרבה יותר או יותר הסכמה

לא נשאל

83%

77%

תהיה פחות הסכמה מאשר עכשיו או תהיה הרבה פחות הסכמה מעכשיו

לא נשאל

13%

13%

לא יהיה שינוי

לא נשאל

4%

11%

האם לדעתך תהיינה מדינות ערב מוכנות עכשיו לדבר על שלום עם ישראל?

 

סקר 1

סקר 2

סקר 3

בהחלט יהיו מוכנות

לא נשאל

10%

9%

אולי יהיו מוכנות

לא נשאל

36%

29%

לא עדיין אינן מוכנות

לא נשאל

48%

42%

עכשיו יהיו מוכנות פחות מקודם

לא נשאל

6%

8%

מדינות אחדות כן ואחרות לא

 

0

12%

במצב הנוכחי כשידינו היא על העליונה אחרי שניצחנו במלחמה, האם בכל זאת רצוי לוותר למדינות ערב בדברים מסוימים בכדי להגיע לשלום של ממש?

  

סקר 1

סקר 2

סקר 3

בשום אופן לא לוותר

לא נשאל

22%

19%

ויתורים קלים בלבד

לא נשאל

62%

69%

לוותר ויתורים גדולים

לא נשאל

9%

9%

יש אנשים האומרים שהערבים יכולים להתקדם הרבה אבל לרמתם של היהודים לא יגיעו לעולם. מה דעתך?

  

סקר 1

סקר 2

סקר 3

מסכים או מסכים בהחלט

לא נשאל

58%

61%

מסתייג

לא נשאל 

15%

13%

לא מסכים או בהחלט לא מסכים

לא נשאל

26%

27%

מה דעתך על הוראת ערבית בבתי ספר יהודים בישראל?

 

סקר 1

סקר 2

סקר 3

הערבית צריכה להיות מקצוע חובה וכולם צריכים ללמוד

לא נשאל

47%

47%

הערבית צריכה להיות מקצוע רשות ורק מי שרוצה ילמד

לא נשאל

44%

40%

אין צורך ללמוד ערבית בבתי ספר יהודים

לא נשאל

9%

12%

האם לדעתך ישראל צריכה להחזיק בעיר העתיקה בכל תנאי שהוא או למסור אותה לאחרים בתנאים מסוימים?

  סקר

סקר 1

סקר 2

סקר 3

להחזיק בכל תנאי

 לא נשאל

94%

94%

להחזיק בתנאים מסוימים

 לא נשאל

4%

4%

להחזיר בתנאים מסוימים

 לא נשאל

1%

2%

לא צריך להחזיק בה

 לא נשאל

0

0

חוץ מהעיר העתיקה כבש צהל עוד מקומות. לדעתך, איזה מהם אנחנו צריכים להחזיק כחלק ממדינת ישראל ולא למסור אותם?

  

סקר 1

סקר 2

סקר 3

הגדה המערבית

לא נשאל

81% להחזיק, 19% לא להחזיק

85% להחזיק, 10% לא להחזיק

רצועת עזה

לא נשאל

72% להחזיק, 28% לא להחזיק

76% להחזיק, 20% לא להחזיק

שארם אשייח (מיצרי טיראן)

לא נשאל

82% להחזיק, 18% לא להחזיק

86% להחזיק, 11% לא להחזיק

מדבר סיני

לא נשאל

33% להחזיק, 66% לא להחזיק

33% להחזיק, 64% לא להחזיק

מה לדעתך צריך להיות עתיד המיעוט הערבים בארץ? (הכוונה לערבים אזרחי ישראל מלפני המלחמה):

 

סקר 1

סקר 2

סקר 3

צריכים להשתלב בחיי עם המדינה עם כל הזכויות והחובות

לא נשאל

25%

23%

עליהם להישאר באותו מצב כמו היום

 לא נשאל

34%

42%

רצוי שיצאו מהמדינה

 לא נשאל

17%

14%

רצוי שיצטרפו לערבים בשטחים ויקימו לעצמם מדינה

 לא נשאל

14%

15%

צריך לתת להם את הברירה בין 3 ו1

 לא נשאל

2%

2%

צריך לתת להם את הברירה בין 3 ובין 2

 לא נשאל

7%

5%

מה לדעתך צריך להיות עתיד הערבים בשטחים שנכבשו במלחמה על ידי צה"ל?

 

סקר 1

סקר 2

סקר 3

להשתלב בחיי מדינת ישראל עם כל הזכויות והחובות

לא נשאל

10%

10%

צריכים להישאר תחת ממשל צבאי

 לא נשאל

40%

39%

רצוי שיצאו לארצות ערב

 לא נשאל

28%

21%

רצוי שיקימו לעצמם מדינה

 לא נשאל

10%

12%

צריך להחזיר את השטחים לירדן ולמצרים

 לא נשאל

2%

1%

השטחים צריכים להישאר תחת חסותנו אך לא כחלק ממדינה ישראל

 לא נשאל

1%

2%

רצוי שיקימו מדינה לעצמם באחד השטחים הכבושים עם תלות במדינת ישראל

 לא נשאל

2%

9%

רצוי שיקימו מדינה לעצמם באחד השטחים הכבושים בלי תלות בישראל

 לא נשאל

0

1%

אחר

 לא נשאל

7%

6%

לגבי הערבים שחיים במקומות שכבש צהל במלחמה, האם היחס שלך אליהם הוא שווה או שונה מאשר לערבים שהיו במדינת ישראל קודם?

 

סקר 1

סקר 2

סקר 3

היחס יותר טוב מאשר לערבים שישבו כאן קודם

לא נשאל

2%

4%

אין הבדל

 לא נשאל

44%

54%

היחס פחות טוב מאשר הערבים שישבו כאן קודם

 לא נשאל

42%

41%

אינני מכיר אותם ולכן אינני מוכן לענות

 לא נשאל

11%

0