פורום השרים לשעבר בבית הנשיא

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין אירח את פורום השרים לשעבר של המכון הישראלי לדמוקרטיה:

"חשוב לציבור שיהיה פורום של אנשים ותיקים ורציניים שיוכלו לשבת ולדון בסוגיות שעל סדר היום בצורה רצינית ושקולה ולהעביר את המסרים לציבור"

עוד אמר נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין אמר לשרים כי: "אנו נמצאים בתקופה שבה חשוב מאוד וחיוני שיהיה פורום של אנשים ותיקים ורציניים שעם כל המחלוקות ביניהם מוכנים לשבת ביחד ולהסכים על חלק מהדברים או לכל הפחות להעביר הלאה את הפנים השונים של חוק מסוים או סוגיה בצורה רצינית ושקולה. מה שחשוב הוא שהפורום יהפוך לכזה שמשפיע על הציבור ונתפס אמין בדיוק כפי שכשהמכון הישראלי לדמוקרטיה מציג מדי שנה את הנתונים אודות המוסדות השונים, הדבר נתפס כעובדות שניתן לקיים על בסיסן דיון".

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה הודה לנשיא על ההזמנה וציין כי: "בפורום משתתפים אנשים רציניים ופטריוטים שאין להם צורך בכותרת מחר בבוקר בעיתון. מכאן חשיבותו, בתקופה שבה בציבוריות הישראלית עולה לעיתים שיח פופוליסטי ודמגוגי. זוהי קבוצה של אנשים שקולים שעל אף המחלוקות ביניהם מצליחים לגבש עמדות בנושאים מהותיים ולהעביר מסרים ממלכתיים המחזקים את הדמוקרטיה. אנו מקווים להמשיך את שיתוף הפעולה עם הנשיא גם בסוגיות קונקרטיות ולהתייעץ עימו בסוגיות השונות המועלות על שולחן הפורום".

פורום שרים לשעבר מתכנס במכון הישראלי לדמוקרטיה ודן בנושאים שעל סדר היום הלאומי, במטרה להמליץ בפני מערכות השלטון והחקיקה על דרכי פעולה. הפורום עוסק בסוגיות בעלות משמעות מיוחדת בזירה השלטונית והציבורית, תוך שימוש בניסיון שצברו חברי הפורום - במערכת קבלת ההחלטות החשובה ביותר בישראל. זאת מתוך כוונה ללמוד מניסיון העבר ולגבש המלצות מדיניוּת. הפורום נעזר בשירותיו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הן בניהולו השוטף והן בחומר מחקרי שמוצג לשרים לשעבר לקראת דיוניהם. חברי הפורום מעלים הצעות לסדר היום, אותם יאשרו יושבי הראש המשותפים: יורם ארידור, יוסי ביילין ודן מרידור. פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מלווה את תהליך העבודה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה.