הודעה לעיתונות

פורום משטרה - חברה

פורום משטרה-חברה של משטרת ישראל והמכון הישראלי לדמוקרטיה התכנס השבוע ודן בסוגיות של ציות ואכיפה בקרב אזרחים נורמטיבים

פורום משטרה-חברה של משטרת ישראל והמכון הישראלי לדמוקרטיה התכנס בראשות מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך, יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ובהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר במשטרה, חוקרי המכון ומומחים נוספים מן האקדמיה.
דיוני הפורום עסקו, בין היתר, בנושא נורמת הציות לחוק ואכיפה בקרב אזרחים נורמטיבים וההתאמות הנדרשות בסגנונות האכיפה בהתאם לסוג האוכלוסיה וההתנהגות אותה רוצים לעודד או למנוע.
את תכני יום העיון הובילו ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ראשת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטים במכון ונצ"מ לילך לאופמן ראש מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון במשטרה, והוצגו בו מודלים של אכיפה המשפיעה על הכוונת התנהגות והתאמתה לנורמת הציות לחוק הרצויה. כמו כן, נידונו ההבדלים הנדרשים בטיפול המשטרתי שניתן לעבריינים מזדמנים לעומת עבריינים מתמידים והדרכים למניעת החזרה למעגל העבריינות.
במהלך היום התחלקו קציני המשטרה לארבע קבוצות עבודה, שתוצריהן ישמשו להמשך עבודת הפורום.

מפכ״ל המשטרה, רנ״צ רוני אלשיך: ״תוכנית האמו"ן ששמה במרכז את האזרח הנורמטיבי היא הנדבך המרכזי לשירות מיטבי לאזרחי ישראל. מניעת פשיעה על ידי העלאת נורמת הציות לחוק מחד והגברת אכיפה ומיקוד מאמצי השיטור בעבריינים ״מקצועיים״ מאידך, הם אתגרים שעומדים לפתחה של משטרת ישראל בשנים הקרובות. השיח עם האקדמיה חשוב מאד כגיבוי ציבורי ומרחבי למהפכה התפיסתית שאנו מובילים במשטרה. הנושאים ששמנו על השולחן היום וסימנו כמבטיחים, יהפכו לחלק מתכנית העבודה.״