הודעה לעיתונות

סחטנות פוליטית על חשבון האינטרס הלאומי

החלטת הממשלה להקפיא את מתווה הכותל מסכלת מימוש פתרון ראוי שהוצע בעבר ואשר היה בכוחו ליישב מחלוקת מעשית וסמלית עם הזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים

החלטת הממשלה היום להקפיא את מתווה הכותל מהווה נסיגה מקבלת אחריות על נושא המסור לה באשר להכרח להבטיח שוויון בחופש הדת בכותל המערבי. ההחלטה מסכלת מימוש פתרון ראוי שהוצע בעבר ואשר היה בכוחו ליישב מחלוקת מעשית וסמלית עם הזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים. העברת ההכרעה לבג"ץ היא חוליה נוספת בזלזול של הממשלה ביהדות התפוצות, בחופש הדת ואי נשיאה באחריות לנושאים שבסמכותה.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון מוסיף כי "החלטת הממשלה להקפיא את יישום מתווה הכותל מעניקה ניצחון אסטרטגי לתופעת הסחטנות הפוליטית על חשבון האינטרס הלאומי. ההחלטה מהווה תוצאה ישירה של הכשל המבני בשיטת הבחירות שלנו.
ההחלטה שלא להחליט, ולהשאיר את המצב על קנו מרחיבה את הסדק ההולך ונפער בקשר האסטרטגי והכל כך חשוב של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות. חוסר היכולת של הממשלה לקבל החלטה מינורית, כמו אישור מתווה הכותל שכבר אושר בעבר על ידי המפלגות החרדיות, מביאה למציאות אבסורדית על פיה קבלת ההחלטות בסוגיות של דת ומדינה תמשיך להישלט באופן מוחלט על ידי גורמים שאינם מגדירים את עצמם כציוניים.
הגיע הזמן שתתקבלנה החלטות אמיצות שיקדמו את חופש הדת, באופן שהמדינה נמנעת מלקחת על עצמה, זאת ביחס לאלו זרמים יותר לגיטימיים מהאחר ולאפשר לכולם לממש את זכותם לחופש פולחן."