מאמר דעה

חיזוק הכנסת

| מאת:

מכתב מאת ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם תום שנתה הראשונה של הכנסת ה-17.

לכבוד
יו"ר הכנסת
חברת הכנסת דליה איציק
משכן הכנסת

גברתי הנכבדה,

בשם חבריי במכון הישראלי לדמוקרטיה הריני מבקש להעביר את ברכתנו לכנסת ישראל ביום חגה.

חברי הכנסת השבע עשרה מציינים היום את יום ההולדת הראשון בקדנציה הנוכחית. יום הולדת זה עשוי להיות ציון דרך בימיהן של כנסות ישראל לדורות הבאים ובתולדות הדמוקרטיה הישראלית: לפתחה של הכנסת השבע עשרה בשבתה כאספה מכוננת רובץ אתגר השלמת חוקתה של מדינת ישראל. מעשה כינונה של החוקה הוא מעשה ייצובן של התשתיות הנורמטיביות הכל כך פגיעות, הכל כך שבריריות במדינת ישראל. מעשה גדול זה יקבע וייצב את דמותן של שלוש הרשויות. הוא ינחיל מגילת זכויות עשירה ושלמה לאזרחי המדינה ויטמיע בתודעת הקולקטיב הישראלי את תוואי הזהות של המדינה – מדינה יהודית ודמוקרטית .

ומתחת לחופת המעשה הגדול צריכים ויכולים חברי הכנסת הנוכחית לעשות לביתם, בית הנבחרים של אזרחי ישראל. יש לחברי הכנסת הזאת היכולת לחולל תפנית נוכח עין ציבורית מצועפת המתבוננת כמעט בחוסר אונים בתופעות עכורות שפשו במחוזותינו. היחלצות חברי הכנסת לעשות לביתם, לחזק את בית המחוקקים, הצלע העיקרית במשולש רשויות הדמוקרטיה, תסמן את נקודת התפנית: מן ההידרדרות מטה אל עבר הנסיקה מעלה.

אני מרשה לעצמי לצרף למכתבי זה מצגת קצרה, מתנה צנועה לך ולחברייך ביום חגכם, מתוך אשכול עבודות שנעשו אצלנו במהלך השנים. תוכלו למצוא כאן הארות מאבחנות על תהליך ההיחלשות של הכנסת; ראשיתו עוד שנים ארוכות לפני התכנסותה של כנסת זו. כמו כן צירפנו הצעות מרשמיות אחדות. תקוותי היא שיוכלו לשמש בבחינת תפריט ראשוני ולהתוות את הדרך לחיזוק בית המחוקקים שלנו ועשייתו מסד איתן של הדמוקרטיה. נשמח להרחיב ראשי פרקים אלו בכל עת על פי הנחיותיך.

בכבוד רב,

ד"ר אריק כרמון
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

צפו במצגת