מדד השלום

"נתניהו ידע על מעורבות מקורביו בפרשת הצוללות"

רוב הציבור הישראלי סבור שראש הממשלה ידע על מעורבות מקורביו בפרשת הצוללות וחלק ניכר סבורים גם שההחלטה על רכש צוללות חדשות הושפעה משיקולים אישיים. עוד עולה ממדד השלום החודשי, כי רוב היהודים סבורים שהעונשים שמטילים בתי המשפט בישראל על פלסטינים שביצעו פיגועים קלים מדי

מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב מוצא כי רוב הציבור הישראלי סבור שראש הממשלה ידע על מעורבות מקורביו בפרשת הצוללות וחלק ניכר סבורים גם שההחלטה על רכש צוללות חדשות הושפעה משיקולים אישיים. עוד עולה, כי רוב היהודים סבורים שהעונשים שמטילים בתי המשפט בישראל על פלסטינים שביצעו פיגועים קלים מדי.

להלן עיקרי ממצאים:

הפיגוע בהר הבית - 56% מהציבור היהודי סבורים, כי מחצית או יותר מאזרחי ישראל הערבים תומכים בפיגוע בהר הבית. 71% מהיהודים גם סבורים, כי מחצית או יותר מהפלסטינים תומכים בפיגוע בחלמיש. 48% מהיהודים סבורים גם שרשויות הדת המוסלמיות ידעו על כוונה של מחבלים לבצע פיגוע בסביבת מסגד אלאקצא. בהמשך לכך, 65% מהישראלים אינם סומכים על אופן הטיפול של ראש הממשלה במשבר בהר הבית ו-53% חושבים שראש הממשלה לא פעל כראוי כשלא הקשיב לשב"כ ולצה"ל שהתנגדו להצבת המגנומטרים.

פרשות השחיתות - 55% מהנסקרים סבורים, כי ראש הממשלה ידע על המעורבות של מקורביו בפרשת הצוללות. בנוגע לשאלה האם החלטת ראש הממשלה על רכישת צוללות הושפעה משיקולים אישיים, הציבור חצוי (40% סבורים שכן ו-38% סבורים שלא). עם זאת, מיעוט מהישראלים (36% לעומת 52%) סבורים כי ראש הממשלה לא ניסה להרגיע את הרוחות סביב אירוע הר הבית על מנת להסיח את דעת הציבור מהחקירות בפרשות השחיתות השונות.

עונש מוות - 70% מהיהודים תומכים בהנהגת עונש מוות למחבלים שרצחו אזרחים ישראלים על רקע לאומני. 66% תומכים בעונש מוות גם למי שרצחו חיילים ישראלים על רקע זה. 60% מהיהודים סבורים, כי העונשים שבתי המשפט בישראל מטילים על פלסטינים שביצעו פיגועים קלים מדי.


 

הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה בין התאריכים 25 ביולי ל-27 ביולי 2017, בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג.
למדד: המלא: www.peaceindex.org