הודעה לעיתונות

תגובה להשעיית עירית לינור

אתר גל"צ

פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא היוצא במכון ונשיא מועצת העיתונות לשעבר ופרופ' יובל שני, סגן נשיא הנכנס במכון על ההחלטה להשעות את השדרנית עירית לינור בתגובה לאמירותיה כנגד הנשיא: "מדובר בפגיעה בחופש הביטוי. נכון ונאות שהשידור ציבורי יתבצע לפי כללי חוק ואתיקה, וכי במסגרתם יתקיים שיח הגון ומכבד באופן כללי, ובפרט כלפי נשיא המדינה שהוא סמל לממלכתיות הישראלית. עם זאת, נכון וראוי היה להסתפק במקרה זה בהערה על סגנון הדיבור הלא מכובד ולא מכבד של לינור. עונש של השעיה בשל הבעת עמדה ביקורתית נגד איש ציבור הוא עונש בלתי מידתי, העלול לייצר “אפקט מצנן” אשר יצמצם הלכה למעשה את חופש הביטוי בתקשורת הישראלית."