סקירה

נגיעות מודרניות או "חרדיות מודרנית"?

אומדן מספרי לתהליכי מודרניזציה בחברה החרדית

| מאת:

החברה החרדית עוברת זה כ-20 שנה תהליכי מודרניזציה וישראליזציה מהירים. הגידול הדמוגרפי המהיר, כמו גם התלות הכלכלית של "חברת הלומדים" בתקציבי מדינה, יוצרים קושי כלכלי וחברתי בשמירה על "תרבות מובלעת" קשיחה ומחייבים את החברה החרדית לזיקה גבוהה יותר עם החברה הסובבת. בה בעת, התעצמות החברה החרדית מגבירה את ביטחונה העצמי ביכולתה לשמור על ייחודיותה למרות תהליך ההתקרבות לכלל החברה הישראלית. הגברת הזיקה לחברה הכללית תוך שמירה על הייחודיות החרדית ניכרות היטב במגוון מסגרות חרדיות שהוקמו בשנים האחרונות לשילוב החרדים בצבא ובשירות האזרחי, בהכשרה אקדמית ומקצועית ובעולם התעסוקה. חלק מתהליכי השינוי מאפיינים את החברה החרדית בכללותה, אולם ניתן גם להצביע על תת-קבוצה הנמצאת בממשק גבוה עם החברה הישראלית והמערבית – החרדים המודרנים. לתת- קבוצה זו חשיבות החורגת ממשקלה המספרי בשל הפוטנציאל שלה לשמש כ"סוכן שינוי" או כ"ראש גשר" עבור כלל החברה החרדית.

המאמר פורסם בכתב העת תרבות דמוקרטית, כרך 17 בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן ובשיתוף הוצאת נבו.
עותקים אפשר להשיג בהוצאת נבו: 02-9992099.