סקירה

שנה בלי נציב שירות המדינה

| מאת:

שנה לאחר עזיבתו של נציב שירות המדינה האחרון עו"ד משה דיין, מחקר חדש במכון מציע להפקיע את הסמכות למינוי הנציב מראש הממשלה ולהעבירה לוועדת איתור.

ד"ר אסף שפירא, מציע במחקר, כי נציב שירות המדינה יבחר על ידי ועדת איתור שבראשה יעמוד אדם בעל היכרות עם שירות המדינה, ויקחו בה חלק ארבעה נציגים נוספים: שני נציגי ציבור המומחים בתחום, נציג היועץ המשפטי לממשלה ונציג משרד ראש הממשלה. עוד מוצע, כי בניגוד להיום, יקבעו תנאי סף קשיחים של ניהול כוח אדם במשך תקופה ארוכה, היכרות עם המגזר הציבורי ותואר אקדמי רלבנטי, בדומה לתפקידים בכירים אחרים בשירות המדינה.

שפירא מציע במחקרו גם לעגן את לוחות הזמנים להרכבת הוועדה, כינוסה ומתן המלצותיה, תוך הגברת השקיפות בהליך הבחירה באמצעות פרסום עיקרי דיונה לציבור בהן הסתייגויות החברים בה והמלצותיהם המועלות לאישור הממשלה.

עוד מוצע לאפשר לוועדה במקרים חריגים, להמליץ על יותר ממועמד אחד, ולהעניק עדיפות לייצוג קבוצות מיעוט גם במסגרת הוועדה , וגם במסגרת תהליך הבחירה.

במחקר גם השוואה בינלאומית על הליך מינוי נציבים בעולם, המתאר מצב דומה למתרחש בישראל במסגרתו ראש הממשלה הוא האחראי הבלעדי למינוי הנציב, אך התוצאה בפועל ברורה וידועה מראש- עיכובים משמעותיים במינוי שני הנציבים האחרונים, והיעדר רף בסיסי של סט כישורים שדווקא נדרש במדינות המתוקנות בעולם.

להלן עיקרי הרפורמה המוצעת:

  המצב הקיים השינוי
ההחלטה על המועמד\ים ראש הממשלה מחליט
וועדת מינויים בודקת
ועדת איתור שבה יהיו חברים:
 1. יו"ר- אדם בעל היכרות מעמיקה עם שירות המדינה (חוקר או שופט בדימוס) שימנה נשיא בית המשפט העליון
 2. נציג היועץ המשפטי לממשלה
 3. נציג משרד ראש הממשלה
 4. שני נציגי ציבור שימונו על ידי יו"ר הוועדה שיהיו בעלי היכרות מעמיקה עם שירות המדינה בישראל- בכירים לשעבר\אנשי אקדמיה מתחום זה.
מספר המועמדים ראש הממשלה מחליט
על מועמד יחיד
הוועדה תמליץ כעיקרון על מועמד אחד, למעט במקרים חריגים שבהם יש שניים או שלושה מועמדים עם כישורים זהים או שלכל אחד מהם יתרון בתחום אחר הרלבנטי לתפקיד הנציב
ייצוג הולם בהליך הבחירה לא קיים לפחות שני חברי ועדה מכל מין. כמו כן, ינקטו פעולות אקטיביות לאיתור מועמדים מקרב קבוצות הזכאים לייצוג הולם ובמידה ושני מועמדים הינם בעלי כישורים דומים- הנציג מהקבוצה הזכאית לייצוג הולם יקבל עדיפות.
לוח זמנים לא קיים קיבוע לוח זמנים קשיח להקמת ועדת האיתור מספר חודשים לפני תום הקדנציה של הנציב המכהן ותאריך גג להגשת המלצות הוועדה והבאתן לדיון והצבעה בממשלה
תנאי סף  לא קיים

בדומה למנכ"לים ומועמדים לתפקידים בכירים נוספים בשירות המדינה יוצבו כללי הסף הבאים:

 1. תואר ראשון בתחום רלבנטי.
 2. ניסיון מקצועי של עשר שנים בתפקיד ניהולי, מתוכן חמש שנות ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי או בתאגיד גדול
 3. תינתן עדיפות למי שניהל בפועל כוח אדם בתפקידים גדולים
 4. ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים או משרדי ממשלה

*תנאי סף אלו דומים לתפקידים אחרים בשירות הציבורי כגון מנהל רשות החברות הממשלתיות הממונה גם הוא בוועדת איתור

שקיפות אין כל חובת שקיפות
במהלך ההליך

יפורסמו לציבור:

 1. הודעה לציבור על הקמת ועדת האיתור והאפשרות להגיש מועמדות לכהונה בוועדה בפוזיציות הרלבנטיות
 2. פרסום לוח הזמנים לפגישותיה של הוועדה
 3. פרסום המלצות הוועדה ונימוקיה כולל הסתייגויות של חברי הוועדה (כל עוד אין פגיעה בצנעת הפרט).
 4. פרסום מועד ישיבת הממשלה שתדון במינוי.
 5. פרסום אינטרנטי של החומרים שהועברו לחברי הממשלה לקראת הדיון וההחלטה בנושא המינוי (ללא חומרים העלולים לפגוע בצנעת הפרט)
סיום כהונת הנציב קצובה ל-6 שנים.
ניתן להדיחו רק בהליך מיוחד ולאור עילות ספציפיות
המשך המצב הקיים תוך קיבוע הרכב הוועדה שלה סמכות להדיח את הנציב במקרים המיוחדים.

השוואה בינלאומית:

המדינה דרך המינוי כללים לגבי סיום כהונה ניסיון של הנציב הנוכחי עיכובים במינוי (לאחרונה)
בריטניה הגורם הממנה הוא ראש הממשלה, אך האחראי על אופן המינוי הוא גורם עצמאי (First Civil Service Commissioner). המינוי מתבצע באמצעות מכרז פומבי (בעבר גם מעין ועדת איתור עצמאית, שמומלציה הועברו להכרעת ראש הממשלה) לא מוסדר  

ג'רמי הייווד (Jeremy Heywood) כיהן כמזכיר הקבינט (המוגדר כעובד הציבור הבכיר בבריטניה), שימש גם כראש הסגל במשרד ראש הממשלה ומזכיר ראש הממשלה.

נושא המשרה הקודם (Bob Kerslake) כיהן כמנכ"ל משרד ממשלתי ("משרד הקהילות והשלטון המקומי" - Department for Communities and Local Government), כמנהל הסוכנות הממשלתית לדיור בר השגה (Homes and Communities Agency) ומנכ"ל עיריית שפילד.

לא
ארה"ב בחירה על ידי הנשיא, בכפוף לשימוע ואישור בסנאט (שבו לא תמיד יש לנשיא רוב) כהונה קצובה ל-4 שנים

- נכון לעכשיו מכהנת ממלאת מקום, אך הנציב המיועד שמחכה לאישור הסנאט (ג'ף טיאן האן פון,Jeff Tien Han Pon) כיהן בעבר כסגן הנציב, מנהל כוח אדם במשרד האנרגיה, מנהל כוח אדם ואסטרטגיה באגודה מקצועית גדולה העוסקת בניהול כוח אדם (Society for Human Resource Management), ותפקידי ניהול בכירים בחברות מסחריות גדולות (למשל Booz Allen Hamilton).

נושאת המשרה הקודמת (הרשמית – לא בפועל; קת'רין ארצ'ולטה, Katherine Archuleta) כיהנה כראש הסגל במשרד התחבורה ומנכ"לית של עמותה (National Hispanic cultural center)

עיכובים משמעותיים – מאז 2015 אין נציב קבוע (יש רק נציבים בפועל)
אוסטרליה מינוי על ידי המושל, בפועל לפי בחירת ראש הממשלה

כהונה קצובה ל-5 שנים;

פיטורים דורשים את אישור הפרלמנט.

ג'ון לויד (John Lloyd) כיהן כמנכ"ל במשרד ממשלה במדינות שונות באוסטרליה, סמנכ"ל במשרד העבודה/תעסוקה בממשלת אוסטרליה, ומנהל הסוכנות הממשלתית לבנייה.

נושא המשרה הקודם (סטיב סדג'ויק, Steve Sedgwick) כיהן כמנכ"ל של משרדים ממשלתיים, ובהם משרד שאחראי על תעסוקה וחינוך (Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs) ומשרד כלכלי (Department of Finance).

לא
ניו זילנד הממשלה לפי המלצת ראש הממשלה

כהונה של 5 שנים, אך ניתנת להארכה;

פיטורים דורשים את אישור הפרלמנט.

פטר יוז (Peter Hughes) כיהן כמנכ"ל של משרדי ממשלה (פנים, שירותים חברתיים - Social Development), איש אקדמיה בכיר בתחום המינהל הציבורי.

נושא המשרה הקודם (ליין רני, Iain Rennie) כיהן בעבר כסגן הנציב וכסמנכ"ל משרד האוצר.

לא
קנדה המושל לפי המלצת ראש הממשלה; עם זאת, רה"מ טרודו הורה לנציב לגבש שיטה חדשה, עצמאית ומקצועית יותר לא מוסדר – לפי שיקול דעתו של הגורם הממנה

נושא המשרה הנוכחי (מייקל וורניק, Michael Wernick) כיהן כסגן הנציב וכמנכ"ל של משרדי ממשלה, ובהם משרד התרבות.

גם הנציבה הקודמת (ג'ניס צ'ארט, Janice Charette) כיהנה כסגנית הנציב.

לא
צרפת הנשיא לא מוסדר – לפי שיקול דעתו של הגורם הממנה

הנציב הנוכחי (ת'יירי לה-גוף, Thierry Le Goff כיהן כסגן הנציב, בתפקידי ניהול בכירים בעיריית פריז (סגן המנכ"ל, האחראי על כוח האדם), כאחראי על כוח האדם במשרד החינוך.

הנציבה הקודמת (מארי-אן לבק, Marie-Anne Levêque) כיהנה כסגנית הנציב, יועצת ראש הממשלה לעניין השירות הציבורי, ראש הסגל במשרד החינוך.

לא
איטליה ראש הממשלה יש אפשרות להחליף את נושא המשרה עם כניסת ממשלה חדשה לתפקיד, או בהתאם לנהלים הרגילים להדחת ראשי מחלקות בשירות הציבורי הנציבה הנוכחית (פיה מרקוני, Pia Marconi) כיהנה בתפקידים בכירים בנציבות, ובהם ראשת אגפים (למשל המשרד למודרניזציה של שירות המדינה) לא