ברכת ראש הממשלה לכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

| מאת: