מאמר דעה

יהודית- IN, דמוקרטית ושוויונית- OUT

| מאת:

כל מי שמאמין ותומך במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי וחפץ לראות את ישראל מתקיימת כמדינה דמוקרטית המעניקה שוויון זכויות למיעוטים בה חייב להבין שהחוק הזה מזיק יותר משהוא מביא תועלת

Flash90

שמעתי לראשונה על הצעת חוק הלאום לפני כמעט עשור. בהיותי חבר כנסת, פנה אלי ח"כ ממפלגתי בשיחת מסדרון וביקש שאתמוך בהצעת חוק שנועדה לקבוע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. מתבקש שאתמוך בהצעה כזאת, חשבתי לעצמי. לאחר שבחנתי את פרטי החוק המוצע, הבנתי שהחוק מזיק ופוגע במטרה שאותה לכאורה הוא בא לקדם: הבטחת מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

אז מה הרעש והמהומה סביב חוק הלאום? הרי לכאורה מטרתו של החוק לבצר את מעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. החוק המוצע לא ישיג את המטרה הזו.
מלכתחילה החוק לא כולל את המחויבות של מדינת ישראל לשוויון. חוק יסוד הקובע את אופיה של המדינה ואינו מעגן את ערך השוויון לא יכול להיות בספר החוקים של מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת ועוד, מבדיקה שערכנו במכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי כמעט בכל מדינות הלאום מעוגנת הזכות לשוויון.

בעוד החוק מעגן את האופי היהודי של המדינה בהקשרים רבים (המילה יהודי בהטיותיה השונות מופיעה 10 פעמים בהצעת החוק) האופי הדמוקרטי נעלם כלא היה. כך החוק מפר באופן בוטה את האיזון העדין בין שני המרכיבים בזהותה של המדינה. צורמת במיוחד העובדה שבנוסח הזה הושמט סעיף שהיה קיים בטיוטות קודמות ולפיו מטרת החוק היא "לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". אלה עקרונות שזוכים לקונסנזוס רחב בציבור. מנתוני מדד הדמוקרטיה אנו יודעים שבעיני רוב בציבור שני המרכיבים- היהודי והדמוקרטי- חשובים באותה מידה.

מגדיל לעשות החוק ומפצל גם את העם היהודי ומבדל באופן חד בין היהודים שבישראל ובין יהודי התפוצות. החשש של החרדים בישראל שמא תינתן לרפורמים ולקונסרבטיבים דריסת רגל ברחבת הכותל או במרחב הציבורי בישראל הובילה לשינוי בניסוח הסעיף כך שמשתמעים ממנו בידול והדרה של יהדות העולם. התוצאה אבסורדית: חוק שמבקש לבצר את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי כולו מעניק מעמד חוקתי להדרה של חלקים גדולים ממנו.

החוק גם פוגע בזכויות המיעוט הערבי בישראל בכך שהוא קובע שרק העברית היא שפה רשמית ואילו לערבית יהיה "מעמד מיוחד". על אף ההבטחה שמעמדה של השפה הערבית לא יפגע, עצם הכללת הסעיף הזה היא התרסה כנגד חמישית מאוכלוסית המדינה.

סעיף אחר שמטרתו להפלות את הציבור הערבי, אך עשוי לגרור הפליה של ציבורים נוספים, בעיקר חלשים, הוא הסעיף הקובע כי המדינה תאפשר לקיים התיישבות קהילתית נפרדת על בסיס דת, לאום או כל מאפיין אחר. נסו לשוות בנפשכם מדינה אחרת המחוקקת חוק כזה שמשמעותו למשל שיוכלו להיות ישובים לנוצרים בלבד או למוסלמים בלבד ושיהודים לא יורשו להתגורר בהם.
לא פלא שנשיא המדינה גילה שבוע שעבר אחריות ומנהיגות וביקש לתקן את החוק היות והוא "עלול לפגוע בעם היהודי, ביהודים ברחבי העולם ובמדינת ישראל". חוק הלאום בנוסח הנוכחי יהיה כתם בספר החוקים של מדינת ישראל ועלול להוביל את ישראל לעבר שיח לאומני. יש סכנה שהוא ינתק את מדינת ישראל מחבל הטבור שלה – יהדות העולם.

כל מי שמאמין ותומך במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי וחפץ לראות את ישראל מתקיימת כמדינה דמוקרטית המעניקה שוויון זכויות למיעוטים בה חייב להבין שהחוק הזה מזיק יותר משהוא מביא תועלת.