מדד השלום

אוהבים ארוחות משפחתיות?

| מאת:

למרות הטרוניות הנשמעות בנוגע לטקס המשפחתי בחגים, רוב הציבור היהודי מאוד או די אוהב את ארוחות החג המשפחתיות; על השנה שהסתיימה- רוב הציבור הישראלי סבור שהשנה הייתה טובה עבור מדינת ישראל ואופטימיים לגבי שנה הבאה.

מדד השלום לחודש אוגוסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב, מצא כי רוב הישראלים סבורים שהשנה החולפת הייתה טובה למדינה. רוב הישראלים גם תומכים בכוונת הממשלה להגיע להסדרה עם חמאס, אך סבורים שהיא אינה צריכה לעשות זאת ללא השבת גופות החיילים.

שנה טובה לישראל - 61% מכלל הישראלים סבורים שהשנה שמסתיימת הייתה טובה עבור מדינת ישראל. 42% סבורים שהשנה הבאה תהיה דומה, לעומת 29% שסבורים שהשנה הבאה תהיה טובה יותר ו-15.5% שסבורים שהיא תהיה פחות טובה. במענה לשאלה, מהו הנושא המרכזי שעל הממשלה לעסוק בו בשנה הקרובה, הישראלים תומכים בטיפול בצמצום הפערים החברתיים (20%), שיפור המצב הכלכלי (18.5%) וטיפול בתופעת השחיתות השלטונית (15%). מיעוט (12%) תומך בהגברת האחדות בעם (12%), חיזוק צה"ל (10.5%) והגעה להסכם שלום (9%)- ראו תרשים.

תומכים במשא ומתן עם חמאס - רוב הישראלים (57%) תומכים במשא ומתן עקיף עם חמאס בכדי להגיע לרגיעה בגבול עזה. עם זאת, 75% סבורים שישראל לא צריכה להגיע להפסקת אש, אם הדבר כרוך בוויתור על החזרת גופות שני החיילים הדר גולדין ואורון שאול.

25 שנה לאוסלו - רוב הציבור הישראלי (86%) סבור שהסיכויים לכך שבשנה הקרובה תהיה פריצת דרך חיובית ביחסים בין ישראל לפלסטינים נמוכים או נמוכים מאוד. עם זאת, 57% סבורים שבאופן עקרוני מגיעה לפלסטינים מדינה עצמאית משלהם. ברמה הפרקטית, הציבור היהודי חצוי בתמיכה בנוסחת שתי המדינות לשני עמים: 47% תומכים בחתימת הסכם המבוסס על עיקרון זה ו-46% מתנגדים. רוב הציבור הערבי תומך בכך.

מהם המכשולים להגעה להסדר שלום עתידי? למרות התמיכה העקרונית בזכות הפלסטינים להקים מדינה והתמיכה של מחצית מהיהודים בהסדר על בסיס נוסחת שתי מדינות לשני עמים, ישנה התנגדות בקרב רוב הציבור היהודי לפרמטרים השונים שהוצגו כתנאים להסדר עתידי: 81% מתנגדים לשחרור אסירים פלסטינים; 77% מתנגדים להכרה באסון שנגרם לפלסטינים במלחמת העצמאות; 75% מתנגדים להכרזה על ירושלים המזרחית כבירת פלסטין; 71% מתנגדים לפינוי ההתנחלויות המבודדות ו-57% מתנגדים לקליטת פליטים בתחומי המדינה הפלסטינית. בקרב הציבור הערבי לעומת זאת, ישנה תמיכה גורפת בכלל הפרמטרים הללו.

*הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מהתוכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס באוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן ממרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה בין התאריכים 24-28-29 באוגוסט 2018 בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג.

לסקר המלא