מאמר דעה

תפקידיו של היועץ המשפטי הבא

| מאת:

היועץ המשפטי הבא, כמו קודמיו, יידרש לכישורי מנהיגות, ליכולות ארגון, לעצמאות מחשבתית, ליושרה, לנחישות, ליוזמה ובעיקר ליכולת עמידה על עקרונותיו, וזאת הן כאשר הוא יסייע לממשלה ביישום מדיניותה במסגרת החוק, והן כשהוא יקדם באופן אקטיבי את שלטון החוק ויגן על עקרונותיה החוקתיים של ישראל.

התמונה באדיבות Shuttertstock

שרת המשפטים איילת שקד נפגשה לאחרונה עם חברי הוועדה העוסקת בימים אלה באיתור מועמדים להחלפת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שיסיים בקרוב את תפקידו. לפי פרסומים באמצעי התקשורת, השרה אמרה לחברי הוועדה כי תפקיד היועץ המשפטי הוא "לסייע לממשלה ביישום מדיניותה". לדבריה, מן הראוי לרסן את מה שהיא כינתה "האקטיביזם הייעוצי".

שרת המשפטים צודקת באומרה שתפקיד היועץ המשפטי הוא לסייע לממשלה ביישום מדיניותה אך טועה בדרך שבה היא סבורה שעליו למלא את תפקידו – וזאת לפחות בשני מובנים שבהם אתמקד. ראשית, נראה שיש צורך להזכיר, שהסיוע של היועץ לממשלה הוא במסגרת החוק. אדרבה, נאמנותו העליונה של היועץ המשפטי היא לחוק ולא לממשלה. כפי שכתבה ב-1998 ועדת שמגר: "היועץ המשפטי מסייע לרשויות השלטון כאשר הוא כפוף להוראות החוק. בעשותו כן מודרך היועץ המשפטי על ידי הוראות הדין ומקום בו מתנגשת המדיניות, הרצויה לרשויות, עם הוראות החוק, לרבות עם קיום ערכי היסוד החוקתיים, יש לחוק עדיפות חד-משמעית. היועץ מגן על שלטון החוק ומתפקידו להנחות את רשויות השלטון מה אסור ומה מותר, מה חוקי ומה בלתי-חוקי".

שנית, דבריה של שרת המשפטים מטעים, ובמיוחד שגויה מיסודה האמירה שיוחסה לה בדבר ריסון "האקטיביזם הייעוצי". תוארו של היועץ המשפטי מטעה. אין הוא רק יועץ המסייע פאסיבית לרשויות השלטון. היועץ המשפטי עומד בראש התביעה הכללית, מייצג את המדינה ואת האינטרס הציבורי בערכאות משפטיות, והוא היועץ המשפטי הראשי של רשויות השלטון. בכל התפקידים האלה מוטל על היועץ המשפטי להיות שומר סף המגן על שלטון החוק. עליו לאכוף את החוק ולהגן על העקרונות החוקתיים של המדינה, לרבות זכויות האדם והאזרח. לשם כך עליו לנהוג בעצמאות ובמקצועיות, תוך שהוא מנהל מערכות בירוקרטיות ענפות.

במסגרת תפקידו כשומר סף, היועץ המשפטי נדרש לקדם באופן אקטיבי את שלטון החוק. דוגמא לכך היא תפקידו ליזום ייעוץ. עליו ליזום מתן עצות משפטיות אם לדעתו רשויות השלטון יטעו ביישום החוק או יחרגו ממנו בפעולה שאותה הן שוקלות לעשות. במסגרת הזו, לא רק ש"אקטיביזם ייעוצי" אינו פסול – הוא חיוני. "אקטיביזם ייעוצי" חיוני גם משום שהיועץ המשפטי לממשלה נדרש לגבש עצמאית את מדיניות התביעה, לתאם בין גורמי אכיפת חוק, ולנהל תהליכי חקיקה מעמיקים ויסודיים במשרד המשפטים. "אקטיביזם ייעוצי" חיוני עד לאין שיעור כאשר היועץ המשפטי נאבק בשחיתות שלטונית. הוא חיוני כאשר היועץ המשפטי נאבק באפליה מצד השלטונות כלפי המיעוט הערבי, כאשר הוא מוודא שהחוק נאכף גם בשטחי הגדה המערבית, ומפקח שפסקי הדין של בתי המשפט מיושמים על ידי הממשלה. "אקטיביזם ייעוצי" ובעיקר נחישות חיוניים כאשר היועץ המשפטי מתריע בפני הממשלה שהצעת חוק שהיא מבקשת לקדם עלולה לפגוע בזכויות אדם מוגנות.

היועץ המשפטי הבא, כמו קודמיו, יידרש לכישורי מנהיגות, ליכולות ארגון, לעצמאות מחשבתית, ליושרה, לנחישות, ליוזמה ובעיקר ליכולת עמידה על עקרונותיו, וזאת הן כאשר הוא יסייע לממשלה ביישום מדיניותה במסגרת החוק, והן כשהוא יקדם באופן אקטיבי את שלטון החוק ויגן על עקרונותיה החוקתיים של ישראל. ריסון "האקטיביזם הייעוצי" הזה כמוהו כעקירת ליבת תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. הנפגעים ממעשה הרסני שכזה יהיו כל תושביה ואזרחיה של ישראל.

המאמר פורסם ב ynet