סקר מיוחד

דת ומדינה חשובות, אך לא מספיק כדי להכריע את הבחירות

| מאת:

רוב הציבור תומך בתחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת; על אף המשברים הקואליציוניים על רקע סוגיות דת ומדינה- זה לא הנושא שיכריע את הבחירות

Flash 90

סוגיות הנוגעות לדת ומדינה הציתו לא אחת משברים קואליציוניים, ואף הביאו לפירוק ממשלות והליכה לבחירות.

חודש לבחירות, סקר מיוחד שנערך על ידי מרכז גוטמן במכון הישראלי לדמוקרטיה המתפרסם היום, מצא כי למרות שרוב הציבור היהודי תומך בהנהגת תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת, כמו גם באפשרות של נישואים אזרחיים ותפילה שוויונית בכותל – סוגיות דת ומדינה אינן נמצאות בראש סדר העדיפויות שלו, ועל כן אינן באות לידי ביטוי בקלפי.

מה יכריע את הבחירות הקרובות?

שני הנושאים החשובים ביותר בעיני הציבור היהודי בישראל, על פיהם יחליט עבור איזו מפלגה להצביע בבחירות הקרובות, הם חברה וכלכלה (36.7%) וחוץ וביטחון (36.2%). זאת, בעוד 15.5% בלבד מהיהודים רואים בנושאי דת ומדינה כחשובים ביותר.

בחינה של הרצף החרדי-חילוני מעלה כי בעוד 67.5% מהחרדים מייחסים לנושאי דת ומדינה חשיבות עליונה, מעט מעל מחצית הדתיים הלאומיים (53%), 44% מהדתיים המסורתיים ו-47% מהמסורתיים הלא-דתיים תופסים את נושאי החוץ והביטחון כחשובים ביותר. בקרב החילונים, 45.5% רואים בנושאי חברה וכלכלה כשיקול המרכזי בבואם להחליט עבור איזו מפלגה להצביע.

חרדים לצה"ל:

68.5% מהיהודים תומכים ב"גיוס צעירים חרדים לצה"ל, למעט מספר קטן של תלמידי חכמים שיקבלו פטור ויישארו ללמוד בישיבות". בעוד 79% מהחילונים ומהמסורתיים הלא-דתיים, 70.5% מהמסורתיים הדתיים ו-59% מהדתיים הלאומיים תומכים ב"גיוס לכל למעט יחידים", 91.5% מהחרדים מתנגדים לכך.

דת ומדינה - הילכו שתיים יחדיו?

60% מהציבור היהודי סבורים כי יש להנהיג תחבורה ציבורית בשבת בכל הארץ, למעט באזורים בהם יש רוב דתי או חרדי. כצפוי, התנגדות גורפת (97%) בקרב החרדים לעומת תמיכה מובהקת בקר החילונים (86%). 60% מהיהודים תומכים גם בפתיחת מרכולים בשבת, חוץ מאשר באזורים בהם יש רוב דתי או חרדי.

כמו כן, 63% מכלל היהודים תומכים בביטול מונופול הרבנות הראשית על הכשרות. כך, בעוד 89% מהחילונים  ו-70% מהמסורתיים הלא דתיים תומכים במהלך, מתנגדים לו 95.5% מהחרדים, 63% מהדתיים הלאומיים ו-48% מהמסורתיים הדתיים.

בנוסף, 59.5% מכלל היהודים תומכים בנישואים אזרחיים. בעוד 96% מהחרדים סבורים כי אין לאפשר זאת, 84.5% מהחילונים (84.5%), כמו גם 68% מהמסורתיים הלא דתיים, 41% מהמסורתיים הדתיים ו-22.5% בלבד מהדתיים הלאומיים תומכים בנישואים אזרחיים לאזרחים המעוניינים בכך.

ומה בנוגע לתפילה שוויונית בכותל? כמחצית (51.5%) מהציבור היהודי בישראל סבור כי יש לאפשר תפילה שוויונית לנשים ולזרמים הלא אורתודוכסיים ברחבה נפרדת בכותל. בעוד שרוב גורף בקרב החרדים (98.5%), רוב הדתיים הלאומיים (72.5%), 60% מהמסורתיים הדתיים ו-45% מהמסורתיים הלא דתיים מתנגדים לכך. למעשה, רק בקרב החילונים קיים רוב (78%) התומך במהלך.

 

ד"ר שוקי פרידמן, מנהל מרכז לאום דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה: הסקר מוכיח שוב כי הרוב בישראל, מבקש לשנות את ההסדרים הקיימים. הבחירות הקרובות הן הזדמנות היסטורית להכריע סוף סוף למען הרוב, ולהתאים את הסטטוס קוו לישראל של היום, בהסכמה רחבה, ומתוך הבנה הדדית".

הסקר נערך בין התאריכים 7-8/8/2019 באמצעות מכון הסקרים המקוון PanelsLTD לבחינת עמדות הציבור היהודי בישראל בסוגיות דת ומדינה. הסקר כלל 760 נדגמים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.