מאמר דעה

חשבתם שהמידע בטלפון הנייד שלכם מוגן? אז חשבתם

| מאת:

באילו מקרים ניתן להחרים טלפונים ניידים מאזרחים ולדלות מהם מידע אישי? מסתבר שחוק הגנת הפרטיות המיושן אינו בא לטובת האזרחים במקרה הזה, וכדי למנוע מצבים כאלה בעתיד - יש לעדכנו ולהתאימו למאה ה-21

Shutterstock

החרמת הטלפונים של יועצי נתניהו גררה תרעומת קשה במערכת הפוליטית. לצד טענות לרדיפת ראש הממשלה ואנשיו, התמקדה הביקורת בהשלכות חשיפת המידע האישי והאינטימי בטלפון הנייד לעיני רשויות החקירה, ובמילים אחרות - הפגיעה החמורה בפרטיות.

המכשירים הניידים שכל אחד ואחת מאיתנו מחזיק בכיסו לאורך כל שעות היממה מכילים מידע אינטימי, אישי ורגיש מאין כמותו. תמונות, סרטונים, תכתובות וואסטאפ, נתוני מיקום מדויקים המעידים היכן היינו ומתי, ומדדים פיזיים אחרים הנקלטים באמצעות החיישנים המותקנים על גבי המכשיר. במצב זה, החרמת המכשיר הנייד ועיון במידע המצוי בו על ידי רשויות אכיפת החוק היא פגיעה חמורה בזכות היסוד לפרטיות.

ואולם, במסגרת חוק הגנת הפרטיות המיושן בישראל מדובר בפגיעה כשרה, מותרת ואף קלה למדי לביצוע.

סעיף 19(ב) לחוק הגנת הפרטיות פוטר "רשות ביטחון" מאחריות בגין פגיעה בזכות היסוד לפרטיות ובלבד שהפגיעה סבירה ומבוצעת במסגרת תפקיד רשות הביטחון, עובדיה או מי מטעמה, ולשם מילויו. תחת הגדרה זו נכנסים משטרת ישראל, השב"כ, המוסד, המשטרה הצבאית, אגף המודיעין במטה הכללי והרשות להגנת עדים, עובדיהם וכל מי שפועל מטעמן. תזכיר חוק הסייבר קובע פטור דומה ביחס לעובדי מערך הסייבר.

הפטור הישראלי הינו פטור רחב, שאינו תואם את המגמה הבינלאומית לצמצום סמכות רשויות ציבוריות לפגיעה בזכות היסוד לפרטיות מטעמי ביטחון המדינה או אכיפת החוק, תוך הכפפתה לדרישות מידתיות והוכחת נחיצות הפגיעה להשגת מטרתה. מקורה של מגמת צמצום הפגיעה בפרטיות באיחוד האירופי ובשאיפתן של מדינות רבות ליישר קו ולקבל את הכרת האיחוד בתאימות הדין המקומי לאמות המידה הנהוגות באירופה בתחום ההגנה על מידע אישי. להכרה האירופית בתאימות הדין המקומי יש חשיבות כלכלית גדולה.

בשנת 2016 העבירה מחלקת המסחר האמריקאית לנציבות האיחוד האירופי הצהרה בכתב, לפיה פגיעה בפרטיות על ידי רשות ציבורית בארה"ב תותר למטרות ביטחון המדינה, אינטרס הציבור או אכיפת חוק, ובלבד שהיא נעשית מכוח חוק ובמידה הנחוצה להשגת מטרת הפגיעה. בנוסף, הוצגו בפני נציבות האיחוד האירופי מסמכים המעידים על הטמעת אמצעים טכנולוגיים וארגוניים, במטרה להבטיח שפגיעה בפרטיות במסגרת פטור זה תיעשה במשורה, בשיקול דעת ותחת פיקוח גורמי בקרה פנימיים וחיצוניים.

בינואר 2019 זכתה יפן בהכרת נציבות האיחוד האירופי בתאימות הדין היפני לאמות המידה האירופאיות בתחום ההגנה על מידע אישי. ממשלת יפן, מצדה, התחייבה בפני נציבות האיחוד האירופי שרשויות ציבוריות ביפן יוכלו לגשת למידע אישי על אזרחי אירופה  רק למטרות אכיפת דין פלילי ושמירה על ביטחון המדינה, ושגישה זו תהיה מידתית, נחוצה למימוש המטרה ונתונה לביקורת חיצונית ולמנגנוני פיצוי יעילים. גם בהודו נעשים תהליכים דומים במאמץ לזכות בהכרת האיחוד האירופי בתאימות הדין ההודי לאמות המידה האירופאיות.

ואילו אצלנו, החרמת הטלפונים של יועצי נתניהו מדגישה את אי התאמתו של חוק הגנת הפרטיות למציאות, ואת הצורך הדחוף לתקן את חוק המיושן בהקדם. הותרת המצב על כנו מהווה עוד נדבך אשר יוביל לסירוב האיחוד האירופי לחדש את ההכרה בתאימות הדין המקומי לאמות המידה האירופאיות בתחום ההגנה על מידע אישי, ועל ההשלכות הקשות של שלילת התאימות יוכלו בוודאי להעיד נציגי חוד החנית של הכלכלה בישראל – אנשי התעשייה.

פורסם לראשונה בדה מרקר.