מאמר דעה

מה עומד מאחורי ההאטה בגיוס שוטרים אתיופים וערבים?

| מאת:

האם ההאטה בגיוס שוטרים מהמגזר הערבי ומיוצאי אתיופיה, נובעת מהתפתחויות חיוביות במעמדן של אוכלוסיות אלה בחברה, או שמא מדובר בירידה באמונן במשטרה? כך או כך, יש צורך בשינוי חברתי עמוק יותר ביחס לשתי האוכלוסיות הללו

Flash 90

אחד הכלים באמצעותם מנסה משטרת ישראל לשפר את צורת עבודתה, לחזק את האמון בה וכך להתמודד טוב יותר עם הקונפליקטים והחיכוכים מול האוכלוסייה הערבית ויוצאי אתיופיה, הינו גיוס שוטרים המשתייכים לקבוצות אלו.

אלא שנתונים שקיבלנו ממשטרת ישראל בינואר 2020 כמענה לבקשת חופש מידע, מלמדים על ירידה במספר השוטרים המתגייסים: אם בשנת 2018 גויסו 420 שוטרים המשתייכים לאוכלוסייה הערבית (ובתוכם דרוזים, בדואים, וצ'רקסיים), הרי שבשנת 2019 גויסו 332 שוטרים ערבים. במקביל, גם הנתונים לגבי גיוס יוצאי אתיופיה למשטרה בשנת 2019 מצביעים על ירידה בשנה האחרונה: בעוד בשנת 2018 גויסו 164 שוטרים יוצאי אתיופיה, בשנת 2019, גויסו 62 לשורות המשטרה.

האם אלה בשורות רעות למשטרת ישראל, או לקבוצות האלה? לא בהכרח. ישנם מספר הסברים אפשריים לנתונים, העשויים להצביע דווקא על מגמה חברתית חיובית: המכסה שהציבה מנהלת המגזר הערבי במשטרת ישראל לגיוס שוטרים ערבים התחילה להתמלא; מספרם הגבוה של יוצאי אתיופיה במשטרה (העולה על שיעורם באוכלוסייה) הוביל להחלטה על הפסקת גיוס מכוון של שוטרים יוצאי אתיופיה או שהגידול של קבוצות אלה בהשכלה האקדמית הוביל לפתיחת נתיבי תעסוקה אחרים שהפכו את הגיוס למשטרה ליעד פחות אטרקטיבי משהיה בעבר.

מנגד, הסברים אפשריים אחרים מציעים פרשנות אופטימית פחות: למשל, שעשרות ההרוגים כתוצאה מהפשיעה והאלימות בחברה הערבית בשנת 2019 - בעיה שלא קיבלה מענה הולם מהמשטרה, לצד מותם של יהודה ביאדגה וסלומון טקה בשנת 2019 מירי שוטרים, הביאו לעוינות וחשדנות מצד האוכלוסייה הערבית ויוצאי אתיופיה כלפי המשטרה, ומכאן גם הירידה בנכונותם להגיש מועמדות למשטרה. או לחלופין, שהירידה בנכונות להתגייס לא הגיעה רק לאור התנהלות המשטרה אלא גם על רקע יחסה של החברה הישראלית כלפי שוטרים המשתייכים לאוכלוסייה הערבית וליוצאי אתיופיה. במחקר שערכנו שהוגש לשיפוט במסגרת כתב העת "משפט חברה ותרבות" בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, נחשפנו לעשרות רבות של מקרים בהם שוטרים ערבים ויוצאי אתיופיה, שביקשו למלא את תפקידם, נתקלו בגזענות בוטה מצד החברה הישראלית. במצב דברים זה, הבחירה להצטרף לשורות המשטרה איננה קלה כלל ועיקר.

גם מבלי להכריע בסיבות שהביאו לירידת גיוס השוטרים המשתייכים לאוכלוסייה הערבית וליוצאי אתיופיה בשנת 2019, נכון יהיה מצד המשטרה לעשות מאמץ שבשנת 2020 מגמת הירידה בגיוס השוטרים תיבלם. גיוס שוטרים מקרב האוכלוסייה הערבית, המדברים את השפה ומבינים את המנטליות, יגדיל את מספר השוטרים המחויבים בעומק לבם למיגור הפשיעה ביישובים הערבים. במקביל, גיוס שוטרים נוספים יוצאי אתיופיה, יוכל להביא להורדת מספר מעצרי השווא, ולמניעת חיכוכים מיותרים ואלימות משטרתית המבוססת על תפיסה סטראוטיפית של יוצאי אתיופיה.

יחד עם זאת, ראוי לזכור כי לצד גיוס מועמדים מקהילות אלה לשורות המשטרה, עדיין יש מקום וצורך לשינוי חברתי עמוק יותר ביחס לאוכלוסייה הערבית וליוצאי אתיופיה בישראל. משימה זו לא מוטלת על כתפיה של המשטרה בלבד אלא ניצבת לפתחה של כלל החברה הישראלית.

גיוס שוטרים ערבים ויוצאי אתיופיה

פורסם לראשונה בדה מרקר.


*פקדה אבבה הוא סטודנט לתואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת Sciences-Po בפריז, ופעיל פוליטי.