סקירה

על שולחן הממשלה- המלצות מדיניות לשר החינוך

| מאת:

הובלת תכנית לאומית לחינוך אזרחי, צמצום פערים ואי השוויון בחינוך, שדרוג דרכי הלמידה וההוראה, הקניית מיומנויות וכישורים המותאמים לעידן הנוכחי וקידום חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה רב גילאי בכלל מגזרי החינוך

Flash 90

בימים אלה, במיוחד לאור משבר הקורונה, השבת מערכת החינוך לשגרה מחייבת עדכון תכניות הלימודים וחשיבה מחודשת על תהליכי הלמידה מרחוק, לצד קידום האוטונומיה של המורים והמנהלים.
בין האתגרים המרכזיים לפתחו של השר עומדים צמצום הפערים ואי השוויון בחינוך, שדרוג דרכי הלמידה וההוראה ומיומנויות המאה ה-21, מעמד המורים, טיפוח הגיל הרך וביזור סמכויות המערכת. כל אלו סוגיות שחשיבותן התחדדה בעקבות משבר הקורונה.
נדבך חשוב ונוסף שאינו מקבל תשומת לב מספקת לאורך השנים קשור לקידום חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה רב גילאי בכלל מגזרי החינוך,  וחשיבותו ליציבותה ולכידותה של החברה מתברר כאתגר מרכזי ודחוף בעל פוטנציאל להשפיע על מגוון תחומים במערכת החינוך. לאור זאת, מוצעים המהלכים הבאים:

 1. פיתוח והובלה של תכנית לאומית לחינוך אזרחי במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית:
  • הגדרתה של אוריינות אזרחית כמיומנות נדרשת למאה ה-21 ולהכנת התלמידים לעולם העתידי.
  • בניית מתווה של חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה, מגובה בחומרי למידה לכל שלבי הגיל במערכת החינוך.
 1. הובלת תכנית כלל מערכתית למניעת גזענות בשיתוף היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים החל מהגיל הרך ועד התיכון.
 2. צמצום הפערים בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית בחלוקת המשאבים ובנגישות לחינוך איכותי תוך קידום מיומנויות התואמות למציאות הנוכחית.
 3. הפקת לקחים מתפקוד מערכת החינוך בתקופת הקורונה ובניית תכנית לפעילות מערכת החינוך בזמן חירום, באמצעות הקמת ועדה המורכבת מגורמי מקצוע ונציגות המורים והמנהלים לבחינת תפקודה של מערכת החינוך בעת משבר:
  • היבטים פדגוגים – למידה מרחוק והתאמת מערכת שעות למצבי חירום
  • תשתיות- נגישות כלל התלמידים לאפשרות ללמידה מרחוק
  • הכשרת מורים לתהליכי הלמידה מרחוק ובעיקר לפדגוגיה דיגיטלית.
  • בחינת תהליכי קבלת ההחלטות והעברת ההנחיות לצוותי החינוך בזמן חירום.
 4. הקמת מועצת לאומית לחינוך שאינה תלויה בחילופי השלטון ומהווה גורם מקצועי ומייעץ למנהיגות החינוכית. מועצה זו תייצג את מגוון זרמי החינוך הקיימים בישראל ותתכנן תכנית חינוכית רב שנתית לשינוי מערכת החינוך לאורך הזמן  על בסיס מגוון דו"חות שהוכנו על ידי גורמים שונים בחברה האזרחית ובמשרד החינוך בשנה האחרונה וביתר שאת בתקופת הקורונה.
 5. קידום מעמד המורים והמורות לצד שיקום היחסים בין הנהלת המשרד לאנשי השדה.
 6. התמודדות עם פיצול חלק מיחידות משרד החינוך באמצעות תכנית ארוכת טווח, בהובלת משרד החינוך להגדרת יעדים, תקציב ומדדי הערכה ואיכות לתכניות החינוך האזרחי, החברתי והערכי על מנת לאפשר רצף חינוכי המשלים את המהלכים הקיימים לקידום מטרות החינוך הממלכתי.