להורדת התמונה

ד"ר תמי הופמן

ראש פרויקט מדיניות חינוך לדמוקרטיה.
חברת סגל במכללת סמינר הקיבוצים, ראש תכנית רג"ב למצטיינים במכללה. חברה בועדת ההגוי של פורום לאוטמן למדיניות חינוך.
חוקרת ומרצה בתחומי חינוך ומדיניות חינוך בדגש חינוך לדמוקרטיה וחיים משותפים, המפגש בין מערכת החינוך לצבא והכשרת מורים.
בעלת תואר שלישי מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.

פרסומים אחרונים