להורדת התמונה

ד"ר תמי הופמן

מנהלת התכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה.

חברת סגל במכללת סמינר הקיבוצים, ראש תכנית רג"ב למצטיינים במכללה. חברה בועדת ההגוי של פורום לאוטמן למדיניות חינוך.
חוקרת ומרצה בתחומי חינוך ומדיניות חינוך בדגש חינוך לדמוקרטיה וחיים משותפים, המפגש בין מערכת החינוך לצבא והכשרת מורים.
בעלת תואר שלישי מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר תמי הופמן

ספרים מאת ד"ר תמי הופמן