סקירה

על שולחן הממשלה- המלצות מדיניות לשר לשירותי דת

| מאת:

רפורמה בשירותי הדת והמועצות הדתיות, קידום שקיפות מלאה בשוק הכשרות והקמת מערך הכשרה והשתלמויות שיטתי ומסודר לדיינים

Flash 90

רפורמה בשירותי הדת והמועצות הדתיות:
שינוי מנגנון בחירת הרכבי המועצות הדתיות; הקמת ועדת ביקורת; הפרדת תפקיד היו"ר והמנכ"ל על מנת לנתק החיבור הפוליטי; פרסום פרוטוקולים של ישיבות המועצה, פרסום הגופים שזכו לתקצוב כספי בכל הקשור לתמיכות ותרבות תורנית ופרסום דרכי ושעות מתן השירותים; יש גם להגדיר באופן ברור וממוקד את חלוקת הסמכויות בין הרבנות המקומית למועצה הדתית.

כשרות:
יש לקדם שקיפות מלאה בשוק הכשרות. לשם כך צריך לפעול לפרסום נתוני שעות השגחה וקביעת סטנדרט אחיד וברור לדיווח לפי קטגוריות לעסקי מזון מסוגים שונים. במקביל יש לחייב את המועצות הדתיות לדווח על היקף שעות ההשגחה שהן נותנות על פי הסטנדרט הזה, על מנת שאפשר יהיה למדוד את תפוקות הכשרות במועצות דתיות שונות ולהשוות ביניהן.
יש לחייב את כלל נותני הכשרות- רשמיים-הרבנות הראשית, כפרטיים, בשקיפות מלאה הנוגעת לכל הפרמטרים של התנהלותם. באופן זה יגובשו נהלי עבודה מסודרים במערכות הכשרות; תעלה לדיון שאלת הצדקת קיומם על בסיס מבחנים מהותיים הקשורים בשאלות של כשרות; הציבור יהיה מודע לסטנדרט הכשרות המוצע לו במוצרי מזון ובתי עסק ויוכל לבחור באופן מושכל את המתאים לו.

בתי הדין הרבניים:
יש להקים מערך הכשרה והשתלמויות שיטתי ומסודר לדיינים, בשיתוף פעולה עם המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים של הרשות השופטת. מוצע לשים דגש מרכזי על הכשרה בתחומי המשפט האזרחי בתחומים הרלוונטיים לעבודת הדיינים.
בנוסף, יש לקדם את השקיפות בבתי הדין באמצעות הרחבת המידע על הדוחות השנתיים של הנהלת בתי הדין והצגת הנתונים באופן רחב ומפורט יותר. בתוך כך יש להציג גם נתונים תקציביים מפורטים על פעילות בתי הדין הרבניים, משך הזמן עד לסגירת תיק בנושאים השונים, ועוד.