מאמר דעה

משיכת כספי החיסכון הפנסיוני לעצמאיים - רק באמצעות פטור ממס

הצעת משרד האוצר לאפשר משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני ללא מס בעת הזו היא נכונה, אבל בעייתית. כדי להשיג את המטרה ולאפשר לעצמאים למשוך את הכספים, יש לתת לכלל העצמאים פטור ממס למשיכת שליש מכספי הפנסיה, ולהתנות את משיכתם היום בחיסכון מוגדל בעתיד

Shutterstock

הצעת האוצר לאפשר משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני ללא מס בעת הזו היא נכונה, אבל בעייתית. מטרת הצעד המוצע להרים לעצמאים את הראש במקצת מעל פני המים, אבל היא ניתנת רק לאלה שסגרו את העסק ומוכיחים חוסר פעילות. כך שמשמעות ההצעה אינה לסייע בהמשך פעילות העסק ולשמר את מפעל חייהם כדי שימשיך להיות מקור הכנסה בעתיד. להיפך, צעד זה אף יהווה תמריץ לסגירתו. אכן, מציאת פתרון למצב הכלכלי אליו נקלענו בחודשים האחרונים מבלי להכניס את היד לכיס הציבור הוא צעד חיובי, כל עוד מציעים פתרון לבעיה של אלה שבאמת זקוקים לו.

כידוע, משנת 2017 מחויבים העצמאים להפקיד לפנסיה בשיעורים מינימליים הקבועים בחוק כאשר בדומה לתקנות המוצעות, הסכומים שיופקדו למרכיב חיסכון ל"מצב אבטלה" (כפי שרשום בחוק, מצב שבו עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו) יהוו כשליש מהתשלומים שהפקיד העצמאי. ואולם, יש לזכור שאוכלוסיית העצמאיים מגוונת והשונות בהכנסות בקרבה גבוהה. חלק גדול מהעצמאים בישראל מרוויח שכר נמוך למדי והם בעיקר אלה שזקוקים לסיוע בעתות משבר. כך, רמת החיסכון של העצמאים, בעיקר אלה שנקלעו למשבר, אינה גבוהה במיוחד ובמקרה הטוב היא תולדה של חיסכון מצטבר של שלוש שנים, רק משנת 2017. יתרה מזאת, שיעור החיסכון הפנסיוני לו מחויבים העצמאיים על פי החוק, נמוך יחסית ועומד על 4.45% עבור ההכנסה שעד מחצית השכר הממוצע, ועל 12.55% עבור ההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע.

לצורך הדוגמה, עצמאי שהכנסתו דומה לשכר הממוצע במשק והפריש במשך שלוש השנים האחרונות כפי שמחויב בחוק לחיסכון הפנסיוני, חסך כ-35 אלף שקלים ויוכל למשוך סך של כ-11 אלף שקלים בלבד. גם מי שהגדיל לעשות, והפריש מהכנסה בגובה פעם וחצי מהשכר הממוצע בשלוש השנים האחרונות, חסך כ-60,000 שקלים ויוכל למשוך שליש מהחיסכון, כ-20,000 שקלים בלבד. כך או אחרת, בהשוואה להכנסה בימי שגרה זהו מקור הכנסה זמני ומצומצם מאוד בהתחשב במצב הנוכחי ומצב העסקים בישראל, כאשר אין לדעת מה תהיה המגמה בחלוף הגל השני אותו אנו עדיין חווים.

משיכת כספי פנסיה פחות מומלצת למי שאינו חייב לעשות זאת, מאחר שזהו חיסכון אשר הממשלה מעודדת באמצעות הטבות שאינן ניתנות עבור חסכונות אחרים. זאת, כמובן, מלבד היותו עוגן לחיים שלאחר הפרישה. ואולם, מטרת חוק חובת החיסכון לפנסיה לעצמאים הינה גם לזמנים קשים מעין אלה, כאשר כשליש מהחיסכון ניתן לפירעון במצב של אבטלה. עם זאת, בעוד שהשכירים מקבלים דמי אבטלה ואינם נדרשים למשוך מכספי הפנסיה - העצמאים, בעיקר בעלי ההכנסות הנמוכות, מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה. על כן, כדי להשיג את המטרה ולאפשר לעצמאים למשוך את הכספים האלה, גם אם הם מעטים, יש לתת לכלל העצמאים פטור ממס למשיכת שליש מכספי הפנסיה, גם במטרה להציל את מפעל חייהם, תוך חיובם להגדיל את שיעור החיסכון בהמשך. כלומר, להתנות את משיכת הכספים היום בחיסכון מוגדל בעתיד.

פורסם לראשונה בדה מרקר.