מאמר דעה

מרי אזרחי ממוסד

| מאת:

הוראת הרב קניבסקי לפתוח תלמודי תורה בניגוד לחוק, מדגימה לכל חלקי החברה הישראלית המשוסעת את האפשרות של מרי אזרחי כדרך לכיפוף שלטון החוק, והיא בעלת משמעות עמוקה לעתיד הדמוקרטיה הישראלית. על כן, יש להגיב עליה באופן מיידי ותקיף

Flash 90

השבוע נפל דבר בהיסטוריה הדמוקרטית שלנו. הוראת הרב חיים קנייבסקי, מנהיג הציבור הליטאי, לפתוח מאות תלמודי תורה בניגוד לחוק היא, לראשונה בתולדות המדינה, קריאה המתקרבת לכדי "מרי אזרחי" ממוסד. קרי, פעולה ציבורית בלתי אלימה, שנובעת ממניעים מצפוניים ומנוגדת לחוק, שיוזם אותה ממסד משמעותי המבקש לחולל שינוי בחוק המדינה או במדיניות הממשלה בדרכים לא דמוקרטיות.  

זהו פרק חדש בתולדותינו, משום שלמרות שאנו חברה שבטית ומפולגת, מעולם לא חווינו "מרי אזרחי ממוסד". כך, בהתנתקות, מנהיגי הכתומים נמנעו מלהורות על קריעת הרקמה האזרחית המשותפת, אף שנפשם של רבים נקרעה ומפעל חייהם קרס. הערבים יצאו להפגנות סוערות, אך אפילו ב"יום האדמה", שנשפך בו דם, לא קראה ההנהגה הערבית למרי אזרחי. חווינו הפגנות, מחאות ושביתות פרועות, אך הן לא הובלו על ידי ממסד משמעותי שהורה להמונים להפר את החוק, כמדיניות שמטרתה לכופף את הכנסת.

הפעם הדברים שונים: "גדול הדור" שהורה על הפרת המונית של החוק איננו מנהיג של קבוצת שוליים; הוא מקור סמכות משמעותי, אף יותר מהממשלה הנבחרת, עבור קרוב לחצי מיליון ישראלים. גם מי שמכבד, כמוני, את מימוש הזכות של קבוצת המיעוט החרדית לחופש דת ולחופש לתרבות, חייב להתריע על המשמעות העמוקה של המהלך הקיצוני שבו נקט הרב לעתיד הדמוקרטיה הישראלית.

חשוב להדגיש: החרדים אינם מעוניינים למרוד במדינה. זו טעות להניח שאין בהם אכפתיות לכלל. ראוי לחזור ולהזכיר את האחריות שהם נוטלים בהקשר החברתי-אזרחי במפעלי חסד והצלה שכולנו נעזרים בהם. אבל, מהלכו הנוכחי של הרב קנייבסקי מסוכן ביותר משום שהוא מדגים לכל חלקי החברה הישראלית המשוסעת את האפשרות של מרי אזרחי כדרך לכיפוף שלטון החוק. בכך מוסר מחסום מנטאלי בפני הסלמה מפחידה במלחמת התרבות הישראלית. זוהי חתירה תחת עצם היכולת שלנו לחיות מתוך מחלוקת, אך תוך הסכמה על כללי משחק, שבמרכזם שלטון החוק. אפשר שהרב ינצח בקרב, אבל הוא והציבור שלו, כמו כל החברה הישראלית, עלולים להפסיד במלחמה.

כיצד מדינה יהודית ודמוקרטית, חפצת חיים ומכבדת מיעוטים, אמורה להגיב לאתגר? אין טעם בענישת הרב ובני ביתו. הם יהפכו לקדושים מעונים, והמאבק  רק יועצם. גם אינסוף קנסות לחרדים מהשורה אינם הוגנים בהתחשב בצבת התודעתית שבה הם לכודים, כפרטים. הפעלת פלוגות יס"מ כנגד תינוקות של בית רבן רק תחליש את שלטון החוק. אבל מותר – ולטעמי אף חובה – לנקוט בצעדים שקולים ומשמעותיים נגד המרי האזרחי הממוסד: בנוסף למתקפת הסברה שתיועד ותותאם  לציבור החרדי ובנוסף להפעלה ממוקדת של גורמי שלטון מקומי ברשויות החרדיות למיגור המגיפה בהתאם לתנאים המיוחדים להם, יש להניף מידית שוט כלכלי חד כנגד מוסדות וארגונים המזוהים עם ייזום המרי האזרחי והנשמעים לו ולחדול מכל תמיכה ממשלתית בהם לתקופת זמן משמעותית. שוט זה צריך להיות מופעל גם נגד רשויות מקומיות חרדיות שתומכות בהפרת החוק, בהתאם לקריטריונים שייקבעו. מי שמפנה את גבו למדינה, המדינה תפנה את גבה אליו.

הסנקציה תהיה בת ביצוע רק אם נבין שאי אפשר לטפל במצבים של פיקוח נפש לאומי מתוך שיקולים פוליטיים. הסנקציה תהיה גם מוצדקת אם לא תלווה בהתלהמות אנטי-חרדית. אנשים אחים אנו, גם אם ערכינו מתנגשים זה בזה.

פורסם לראשונה בידיעות אחרונות.