סקירה

אילו עסקים יהיו זכאים לפיצוי בגין הלחימה?

אחרי 11 ימי לחימה, עסקים רבים מדווחים על נזקים והפסדים כספיים בשל המצב הביטחוני. אילו מהם יהיו זכאים לפיצוי בגין אבדן הכנסה בעקבות המבצע?

Flash 90

החוקס' 35 – 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ותקנות לפי החוק. מבחין בין פיצוי על נזק ישיר (המכונה "נזק מלחמה") לבין פיצוי בגין נזק עקיף.

"נזק מלחמה" הוא נזק פיזי לגופם של הנכסים, עקב פעולת האויב או פעולת צה"ל, למשל, נזקי פגיעת רקטה או טיל יירוט של "כיפת ברזל" במבנה. הפיצוי בגין נזק זה ניתן בכל מקום במדינה שבו הוא נגרם, והוא מבוסס על הערכת ההפרש בין ערך הנכס לפני הפגיעה ואחריה או על עלויות התיקון של הנכס, לפי הנמוך מבניהם ובכפוף לחובת בעל הנכס לפעול להקטנת הנזק ככל שניתן.

לעומת זאת, נזק עקיף הוא הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהנזק הישיר לנכס או כתוצאה מחוסר אפשרות להפעיל את העסק עקב הלחימה. הפיצוי בגין נזק עקיף מוגבל גאוגרפית ליישובים מסוימים, המוגדרים יישובי ספר (למשל, שדרות ויישובים נוספים הקרובים לרצועת עזה) ובנוסף נדרשת תקופה מינימלית של הפסקת פעילות כתנאי לזכאות לפיצוי.

בניגוד לאמונה רווחת, תנאי לפיצוי איננו הכרזה על מלחמה. למעשה, ההליך להכרזה על מלחמה בחוק יסוד: הממשלה מעולם לא הופעל.ס' 40 לחוק יסוד: הממשלה. ראו גם עתירה שנדחתה להכריז על מלחמה במלחמת לבנון השנייה: בג"ץ 6204/06 ד"ר יוסי ביילין נ' ראש ממשלת ישראל (פורסם באר"ש, 1.8.2006). לעומת זאת, להכרזת "מצב מיוחד בעורף"ס' 9ג-9ד לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. יש משמעות מבחינת הזכות לפיצויים. פיצוי בגין נזק עקיף כתוצאה מהפסקת פעילות, שלא נגרמה מפגיעה פיזית בנכס, תלויה בכך שהפסקת הפעילות היא מלאה וכי היא נגרמה כתוצאה מהוראות של פיקוד העורף. הוראות אלה יוצאות מתוקף הסמכויות של הפיקוד ב"מצב מיוחד בעורף" שהוכרז במקרה של העימות הנוכחי ע"י שר הביטחון, בשטח נרחב של כ-80 ק"מ מרצועת עזה, שכולל גם את נתניה וירושלים. ההנחיות הנוכחיות אינן מאפשרות פעילויות חינוכיות בשטח זה, אבל מתירות פעולה של מקומות עבודה, אם ניתן להגיע למרחב מוגן בזמן הנדרש. כמו כן, מותרות התקהלויות ומתן שירותים עד 100 בני אדם במבנה (בכפוף למגבלות הקורונה). אם עסק מפסיד כתוצאה מירידה בהיקף הפעילות, שלא עקב הוראה של פיקוד העורף, למשל, בית קפה שנותר פתוח, משום שיש בו מרחב מוגן, אולם פחות לקוחות מגיעים בגלל המצב, כנראה שלא יתקבל פיצוי לפי המצב המשפטי הנוכחי.

יחד עם זאת, בעבר הותקנו לעיתים תקנות כהוראת שעה, אחרי העימות, על מנת להרחיב את הזכאות לפיצוי מעבר לאותם יישובי ספר ולאותם תנאים שפורטו. היום (25/5) פרסם משרד האוצר טיוטת תקנות של הוראת שעה כזו לימי מבצע שומר החומות. לפי ההצעה יורחב אזור הפיצוי ל-40 ק"מ מהרצועה. כמו כן, יש אפשרות לפיצוי בשני מסלולים - פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי או פיצוי בגין תשלום שכר עבודה לעובדים שנאלצו להישאר בבית, גם בגלל סגירת מוסדות החינוך או עזרה לבן משפחה מוגבל. בנוסף לכך, לפי ההצעה מבוטל פרק הזמן המינימלי של הפסקת הפעילות. ההצעה מתייחסת גם למענקי הקורונה, על מנת למנוע כפל פיצוי.

הפיצוי לפי הוראת השעה המוצעת מוגבל לסכום מקסימלי של מיליון ₪, שלא כמו התקנות הרגילות שאינן מוגבלות בסכום, ואולם, מי שזכאי לפיצוי גדול יותר לפי התקנות הרגילות, יכול לתבוע לפיהן.

במהלך המבצע, מצב מיוחד בעורף הוכרז בתחום של 80 ק"מ מהרצועה, מוסדות חינוך נסגרו עד נתניה ורקטות פגעו גם במרכז (ר"ג, חולון). ייתכן, שראוי היה להרחיב את תחולת הוראת השעה מעבר ל-40 ק"מ.