מדד הקול הישראלי

סקר מיוחד לקראת ביקור הנשיא ביידן בישראל

רוב גדול אינם סומכים על ממשל ביידן כי ייקח בחשבון את האינטרסים הישראליים בעת המו"מ עם איראן על הסכם הגרעין. בנוסף, הציבור חצוי האם הנשיא יכול להביא לפריצת דרך לחתימת הסכם עם ערב הסעודית. נתונים נוספים בסקר המלא.

במסגרת המגעים על הסכם גרעין עם איראן - רוב גדול של הישראלים (75%) אינם סומכים על ממשל ביידן שייקחו בחשבון את האינטרסים של ישראל בעת ניהול המגעים עם איראן על הסכם בנושא הגרעין.

במשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין, באיזו מידה אתה סומך או לא סומך על ממשל ביידן שיקפיד לקחת בחשבון את האינטרסים של ישראל (%, כלל המדגם)

לא סומכים: יהודים – 79%, ערבים – 54%.

במשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין, באיזו מידה אתה סומך או לא סומך על ממשל ביידן שיקפיד לקחת בחשבון את האינטרסים של ישראל (%, כלל המדגם, סומכים על ממשל ביידן)

 

ביקור ביידן יביא פריצת דרך עם ערב הסעודית? הציבור הישראלי חצוי (44% לכל אחת משתי העמדות) בשאלת יכולתו של הנשיא ביידן להביא לפריצת דרך לקראת חתימה על הסכם עם ערב הסעודית.

עד כמה אתה מאמין או לא מאמין ביכולתו של ממשל ביידן להביא לפריצת דרך בקידום הסכם שלום בין ישראל לבין ערב הסעודית (%, כלל המדגם)

יהודים – מאמינים 46%, לא מאמינים 46%; ערבים - מאמינים 35%, לא מאמינים 39%.

 

ממשל ביידן והאינטרסים של ישראל במסגרת יחסי ישראל-ארה"ב - רוב הישראלים (54%) אינם סומכים על ממשל ביידן שייקחו בחשבון את האינטרסים של ישראל במסגרת עיצוב מערכת הקשרים הכוללת בין ישראל לארה"ב.

במערכת היחסים הכוללת בין ישראל לארה"ב, באיזו מידה אתה סומך או לא סומך על ממשל ביידן שיקפידו לקחת בחשבון את האינטרסים של ישראל (%, כלל המדגם)

לא סומכים: יהודים 57%, ערבים 40.5%.

במערכת היחסים הכוללת בין ישראל לארה"ב, באיזו מידה אתה סומך או לא סומך על ממשל ביידן שיקפיד לקחת בחשבון את האינטרסים של ישראל (%, כלל המדגם, סומכים על ממשל ביידן)

 

ביקור ביידן יביא פריצת דרך עם הפלסטינים? רוב גדול מאוד (82%) בציבור היהודי אינם מאמינים שמאמצי ממשל ביידן יצליחו להביא פריצת דרך במגעים עם הפלסטינים.

עד כמה אתה מאמין או לא מאמין ביכולתו של ממשל ביידן להביא לפריצת דרך במשא ומתן עם הפלסטינים (%, כלל המדגם)

לא מאמינים: יהודים  - 85%   ערבים – 64%.

מאמינים ביכולתו של ממשל ביידן להביא לפריצת דרך במשא ומתן עם הפלסטינים (%, לפי הצבעה בבחירות 2021)

 

סיכוי להסכם - רוב מכריע של הישראלים (יהודים וערבים) סבורים שהסיכוי לחתימה על הסכם שלום עם הפלסטינים בחמש השנים הקרובות הוא נמוך. תמונת המצב לא השתנתה  מאז 2019, אז העריכו כך 88%.

מה לדעתך הסיכוי שבחמש השנים הקרובות ייחתם הסכם שלום גם עם הפלסטינים? (%, מדגם יהודים ומדגם ערבים)

 

פתרון 2 המדינות - רוב בקרב הערבים אזרחי ישראל אך רק מיעוט בקרב היהודים מדווחים שייתמכו בפתרון 2 המדינות אם יושם שוב על השולחן.

אם ישראל והרשות הפלסטינית יגיעו להסכמה על פרטי הסכם שלום, האם תתמוך או לא תתמוך בהסכם, אם הוא יכלול חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, ישראל והמדינה הפלסטינית?

%

ערבים

יהודים

ימין (יהודים)

מרכז (יהודים)

שמאל (יהודים)

בטוחים או חושבים שיתמכו

71

32

18

55

80

 

אינתיפדה שלישית - והיה ולא ייחתם הסכם, רוב בקרב היהודים ומיעוט (גדול) בקרב הערבים אזרחי ישראל צופים שתפרוץ בשטחים אינתיפדה שלישית.

מה לדעתך הסיכוי שתפרוץ אינתיפאדה שלישית בשטחים, אם בעתיד הקרוב לא יימצא פתרון מוסכם על שני הצדדים לסכסוך הישראלי-פלסטיני? (%, מדגם יהודים ומדגם ערבים)

 

מדד הקול הישראלי יוני 2022 נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 27-29/6/2022, רואיינו 601 איש ואשה בשפה העברית ו-154 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.59% ± ברמת בטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו-https://dataisrael.idi.org.il

סקר בזק ביקור ביידן נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט בין התאריכים 5-7/7/2022, רואיינו 503 איש ואשה בשפה העברית ו-103 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 4.06% ± ברמת בטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי חברת IPANEL. לקובץ הנתונים המלא ראו-https://dataisrael.idi.org.il