סדרת "סקר בקטנה"

שום דבר לא ידוע – המרוץ לנשיאות בעיני הציבור

סדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן

| מאת:

המרוץ לנשיאות המדינה מתחמם, אך הציבור הישראלי אינו מגלה בו עניין. מה יודעים האזרחים על המרוץ ובמי הם תומכים? סקר חדש בסדרת סקרים של מרכז גוטמן מציג נתונים מעניינים.

מבוא

המרוץ לנשיאות מתחמם, אך הציבור הישראלי אינו מגלה בו עניין. בסקר שנערך על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה בחודש מרץהסקר נערך בראיונות טלפוניים על ידי מכון המחקר מדגם, בתאריכים 31-30 במרץ 2014, בקרב 601 מרואיינים, מתוכם 500 מרואיינים יהודים ו-101 מרואיינים מהמגזר הערבי. הסקר נערך בשפות עברית, ערבית ורוסית. נערך שקלול כך שסך המרואיינים יהוו מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית היא 4.1%+.  ענו 39% מן הנשאלים שאינם יודעים מי מתאים להיות הנשיא הבא ו-12% נוספים ענו שאף אחד מן המועמדים לא מתאים או שלא צריך להיות נשיא במדינת ישראל. חוסר העניין והידע בנוגע למרוץ לנשיאות בולט בעיקר בקרב הציבור הערבי: 55% מן הערבים אמרו שאינם יודעים מי מתאים להיות נשיא, ו-22% נוספים אמרו שאף אחד מן המועמדים אינו מתאים או שלא צריך נשיא (לעומת 36% ו-10% בהתאמה בקרב היהודים). כך שניתן לומר שבסך הכול כמחצית מהציבור אינו מעורה במתרחש במרוץ לנשיאות. על אלה יש להוסיף נשאלים שציינו מועמדים שלא הציגו את מועמדותם או שאינם יכולים לשמש כנשיא (לדוגמא, הנשאלים ציינו את שמותיהם של הנשיא המכהן שמעון פרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ אביגדור ליברמן ועוד).

המועמד הזוכה לתמיכה הרבה ביותר (בקרב הנשאלים שציינו שמות מועמדים רלבנטיים) הוא ראובן ריבלין עם 18% תמיכה, לאחריו פרופ' דן שכטמן עם 9% תמיכה, בנימין בן אליעזר עם 6% תמיכה, סילבן שלום עם 5% תמיכה, דליה איציק עם 3% תמיכה, דליה דורנר עם 2% תמיכה ומאיר שטרית עם 0.1% תמיכה. 6% נוספים ציינו שמות של אנשים אחרים שאינם מתמודדים במרוץ לנשיאות.המרואיינים ציינו את השמות הבאים: שמעון פרס, דוד לוי, יולי אדלשטיין, בנימין נתניהו, אביגדור ליברמן, עוזי לנדאו, עמיר פרץ, נתן שרנסקי, יאיר לפיד, יובל שטייניץ, ואוריאל רייכמן.  גם במקרה זה ניתן לזהות הבדלים משמעותיים בהעדפותיו של הציבור הערבי בישראל אל מול הציבור היהודי. בקרב הערבים, בנימין בן אליעזר הוא המועמד המוביל עם 9% תמיכה, ואילו בקרב היהודים ראובן ריבלין עם 22% תמיכה.

בחודש מאי יתקיימו הבחירות לנשיא המדינה. כמה אנשים כבר הכריזו על מועמדותם לתפקיד.
מי מהם המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל?

בחודש מאי יתקיימו הבחירות לנשיא המדינה. כמה אנשים כבר הכריזו על מועמדותם לתפקיד. מי מהם המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל?

תמיכה במועמדים על פי שיוך מפלגתיחשוב לציין כי היו תשובות נוספות שלא נכנסו לטבלה זו, בעיקר שמות של מועמדים נוספים שזכו לתמיכה נמוכה מאוד בקרב הנשאלים. משום כך, התשובות אינן מסתכמות ב-100%

מעניין לגלות שבפילוח התמיכה במועמדים על פי שיוך מפלגתי של הנשאלים (הצבעה בבחירות 2013) נמצא שהתמיכה במועמד המוביל ריבלין נמוכה יותר בקרב מצביעי מפלגתו הליכוד-ביתנו (18%) בהשוואה לתמיכה בו בקרב מצביעי כל המפלגות האחרות, פרט למפלגות הערביות, ודומה לשיעור התמיכה בו בקרב מצביעי מר"צ (15%). באופן כללי, ריבלין זוכה לתמיכה של מצביעים מכל הקשת הפוליטית פרט למצביעי המפלגות הערביות. לעומתו, עיקר התמיכה בשכטמן היא ממצביעי מפלגות המרכז ושמאל, אם כי יש תמיכה בו גם בקרב מצביעי יהדות התורה. בקרב מצביעי העבודה בנימין בן אליעזר אינו המועמד המוביל והוא זוכה רק ל – 13% תמיכה. עם זאת, הוא המועמד המוביל בקרב מצביעי המפלגות הערביות.

"מי המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל?"

  לא יודע אף אחד או לא צריך נשיא דן שכטמן ראובן ריבלין בנימין בן אליעזר דליה דורנר דליה איציק סילבן שלום
יהדות התורה  44% 0%  12%  26% 15% 0% 0% 0%
מרצ 30% 5% 10%  15% 0% 5%  25%  0%
הבית היהודי 11% 22%  2% 35% 2% 0% 0%  19%
הליכוד ביתנו 38%  5%  9% 18% 4% 0% 0% 10%
העבודה 23% 0% 19% 23% 13%  6% 6% 2%
יש עתיד  27% 15%  15% 24%  7%  3% 3% 4%
 שס 61% 6% 0%  28%  0% 0% 0% 6%
 התנועה 23% 8%  15%  38% 8% 0% 8% 0%
חד"ש 47% 24%  0% 12% 18%  0% 0%  0% 
בל"ד 57% 29% 0% 0% 7% 0% 0%  0% 
רע"מ-תע"ל 63% 16% 0% 5% 11% 0% 0% 0%
כלל המדגם 37% 12% 9% 18% 6% 2% 3% 5%

 
בהשוואה לסקר שנערך בחודש פברואר, שיעור ה"לא יודעים" הוכפל (מ-18% ל-37%), והתמיכה במועמדים המובילים ירדה (בריבלין, מ-23% בחודש פברואר ל-18% במרץ, בשכטמן, מ-18% ל- 9%).יש לציין, עם זאת, שבסקר הקודם שאלנו שאלה מקדימה שבה נתבקשו הנשאלים לציין שמות של עד 4 מועמדים לנשיאות המוכרים להם. ניתן להניח כי השאלה המקדימה עוררה את זיכרונם של הנשאלים ולכן עודדה אותם לנקוב בשם ספציפי של מועמד ולא לענות "לא יודע" בשאלה "מי המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל".

מי מהם המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל?
השוואה בין מדדי פברואר ומרץ 2014

מי מהם המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל? השוואה בין מדדי פברואר ומרץ 2014

הליכי הבחירות לנשיאות

רוב הציבור (54%) סבור שיש להשאיר על כנו את הנוהג לפיו מי שרוצה להיות מועמד צריך לאסוף חתימות תמיכה של לפחות 10 חברי כנסת. אולם בניגוד למצב הקיים, רוב גורף (73%) בקרב הציבור מסכים להצעה לפיה ועדה מיוחדת תבחן את המועמדים לתפקיד הנשיא בטרם תאושר מועמדותם, בדומה לועדת המינויים הבוחנת מועמדים למינוי לתפקידים בכירים (ועדת טירקל). 

לסיכום:

  1. רוב הציבור אינו מכיר את שמות המועמדים לנשיאות וככל שמתקדם המרוץ לנשיאות שיעור ה"לא יודעים" גדל.
  2. מקרב אלה שמעורים בשמות המועמדים, המועמדים המובילים הם ראובן ריבלין (18%), דן שכטמן (9%) ובנימין בן אליעזר (6%). בשני הראשונים התמיכה ירדה בהשוואה לחודש פברואר.
  3. ראובן ריבלין הוא המועמד המוביל בקרב מצביעי רוב המפלגות, פרט למצביעי המפלגות הערביות. באופן מפתיע שיעור התמיכה בו נמוך יותר בקרב מצביעי מפלגתו, הליכוד-ביתנו, בהשוואה לתמיכה בו בקרב מצביעי רוב המפלגות האחרות.
  4. הציבור סבור שיש להמשיך בנוהג המעוגן בחוק לפיו מועמד צריך לאסוף חתימות של עשרה חברי כנסת. עם זאת, רוב גורף בציבור תומך בכינון ועדה שתבדוק את המועמדים לתפקיד הנשיא בדומה לועדת המינויים לתפקידים בכירים בשירות המדינה. 

ניתוח ועיבוד הנתונים: חנן כהן, מרכז גוטמן לסקרים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סקר זה הוא חלק מסדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן לסקרים במכון.