סדרת "סקר בקטנה"

סדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן

| מאת:

כחודשיים לפני הבחירות לתפקיד נשיא המדינה טרם ידוע מי יהיו המועמדים הסופיים לתפקיד, דהיינו אלה שמועמדותם תוגש על ידי לפחות עשרה חברי כנסת. עם זאת, מספר אישים כבר הביעו את רצונם להיות מועמדים לתפקיד. למרות שנשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת, מעניין לבחון מי מהמועמדים מתאים ביותר בעיני הציבור להיות הנשיא העשירי של מדינת ישראל.

בסקר הסקר נערך בראיונות טלפוניים על ידי מכון המחקר מדגם, בתאריכים 28-29 באפריל 2014, בקרב 600 מרואיינים, מתוכם 500 מרואיינים יהודים ו-100 מרואיינים מהמגזר הערבי. הסקר נערך בשפות עברית, ערבית ורוסית. נערך שיקלול כך שסך המרואיינים יהוו מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה בישראל. טעות הדגימה המירבית: 4.1%+ שנערך בחודש אפריל הממצא הבולט ביותר הוא שחלק ניכר מהציבור (38%) אינו יודע או מסרב לענות על השאלה מי מהמועמדים מתאים ביותר בעיניו להיות נשיא המדינה. בפרט, שיעור הערבים שהשיבו שאינם יודעים או שלא רצו לענות גבוה במיוחד ועומד על 76% מהם. גם נשאלים צעירים נטו לומר יותר "לא יודע" או לסרב לענות על השאלה יחסית לאנשים שהשתייכו לקבוצות גיל מבוגרות יותר.

  • מקרב המועמדים ח"כ ראובן ריבלין מוביל בהפרש ניכר עם 27% תמיכה, לאחריו פרופ' דן שכטמן עם 11% אחוזי תמיכה, ח"כ בנימין בן אליעזר (פואד) עם 10% תמיכה, שופטת בית המשפט בדימוס דליה דורנר עם 8% וח"כ מאיר שטרית עם 6% תמיכה (תרשים 1).
  • בקרב היהודים המועמד המוביל הוא ח"כ ראובן ריבלין (32%), ואילו בקרב הערבים המועמד המוביל הוא ח"כ בנימין בן-אליעזר (11%) (תרשים 1).
  • בקרב היהודים, התמיכה במועמדים קשורה להגדרת הדתיות של הנשאלים. ראובן ריבלין זוכה לתמיכה גבוהה במיוחד בקרב הדתיים (67%), דן שכטמן זוכה לאחוזי תמיכה גבוהים יחסית בקרב החילונים (20%), וגם דליה דורנר זוכה לאחוזי תמיכה גבוהים יחסית בקרב החילונים (12%). מאיר שטרית זוכה לאחוזי תמיכה גבוהים יחסית בקרב המסורתיים הדתיים והמסורתיים הלא-דתיים (10%, ו-14% תמיכה בהתאמה) (תרשים 2).
  • כצפוי, ריבלין הוא המועמד המועדף בקרב הימין והימין המתון. בקרב מי שמזהים עצמם כמרכז מבחינת עמדות בטחוניות-מדיניות המועמד המוביל הוא גם כן ריבלין, ואחריו דן שכטמן. בקרב מי שמזהים עצמם כשמאל מובילים דן שכטמן ובנימין בן אליעזר, ובקרב השמאל המתון מובילה דליה דורנר (עיבוד מנתוני תרשים 3).  

 

תרשימים

תרשים 1:

"מי מהמועמדים הבאים המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל?" (כלל המדגם ובחלוקה בין יהודים וערבים).

תרשים 1: "מי מהמועמדים הבאים המתאים ביותר בעיניך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל?" (כלל המדגם ובחלוקה בין יהודים וערבים).

תרשים 2:

המועמד המתאים ביותר להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל, לפי השתייכות לקבוצה דתית (יהודים בלבד)

<strong>תרשים 2: המועמד המתאים ביותר להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל, לפי השתייכות לקבוצה דתית (יהודים בלבד)</strong>

תרשים 3:

המועמד המתאים ביותר להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל, לפי עמדה מדינית-ביטחונית (כלל המדגם)

תרשים 3: המועמד המתאים ביותר להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל, לפי עמדה מדינית-ביטחונית (כלל המדגם)


עיבוד וניתוח הנתונים: חנן כהן, מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סקר זה הוא חלק מסדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן לסקרים במכון.