שמעון פרס ז"ל - פרופ' מרדכי קרמניצר

| מאת:

פרס הפגין אהבת אדם, דאגה למדינה ובעיקר אמונה ללא סייג באדם ובמדינת ישראל.

בהרצאה שנשאתי ב-1988 על משפט ופוליטיקה לזכרו של חגי אשד ז״ל מתחתי ביקורת קשה על התנהלות הממשלה בפרשת קו 300. שמעון פרס שהיה אחד ממושאי הביקורת היה נוכח.

נדהמתי מפתיחותו ונכונותו לקבל ביקורת. זו תכונה נדירה ביותר. רבים הטוענים לאהבת הביקורת עליהם. מתי מעט אומרים אמת. אפשר שזהו אחד ההבדלים בין פוליטיקאים למדינאים.

לפני כשנה שמעתי אותו במרכז פרס בדיון על חינוך בלתי פורמלי. הוא היה מעודכן לחלוטין במתרחש במדע, בטכנולוגיה ובפילוסופיה החינוכית והמדינית. כדרכו נשא פניו אל העתיד והיטיב לארוג חזון משלו, מרחיק ראות אך מעוגן במציאות. הוא הפגין אהבת אדם, דאגה למדינה ובעיקר אמונה ללא סייג באדם ובמדינת ישראל.

יהי זכרו ברוך.