סקירה

המעטפות הכפולות: האם הן יכריעו את הבחירות?

| מאת:

בעבר שיעור ההצבעה במעטפות הכפולות היה נמוך, ומכאן גם מידת השפעתן על התוצאות הסופיות, אך בשנים האחרונות, ובמיוחד בבחירות האחרונות במרץ 2021, הייתה עלייה משמעותית בשיעור המצביעים במעטפות הכפולות, ומכאן עשויה להתגבר הסבירות בה התפלגות ההצבעה במעטפות אלה תשפיע גם על התוצאות הסופיות הפעם. מיהם אותם כחצי מיליון אזרחים שמצביעים במעטפות כפולות?

אתמול מתוך 6,788,804 ישראלים בעלי ובעלות זכות בחירה כ-71.5% מימשו את זכותם והצביעו לרשימות המתמודדות על מקומן בכנסת ה-25. לצד רוב גדול של ישראלים המצביעים בקלפי הקרובה למקום מגוריהם, יש מספר הולך ועולה של אזרחים המצביעים במעטפות כפולות, או בשמן הרשמי – המעטפות החיצוניות. מיהם אותם אנשים? הקבוצות הבולטות הן משרתי כוחות הביטחון שמוצבים הרחק מביתם, מאושפזים וצוותים רפואיים בבתי חולים, אסירים ועצורים במתקני כליאה, דיפלומטים ישראלים המוצבים בחו"ל וחוסים בדיור מוגן. אל אלה מתווספים בעלי מוגבלויות שרשאים להצביע בכל קלפי המוגדרת בתור קלפי נגישה.על פי חוק הבחירות לכנסת הסדר זה נועד אך ורק לבעלי מוגבלויות, אך בשנים האחרונות יש לא מעט מצביעים שמנצלים את האפשרות, מצהירים על עצמם כבעלי מוגבלות (כאשר אינם כאלה) ובכך חוסכים נסיעה לקלפי בה הם רשומים ושבה הם צריכים להצביע על פי חוק. בהקשר זה, הקריאה של יו"ר הליכוד לתומכי המפלגה לנצל את האפשרות להצביע בקלפיות נגישות זכתה לביקורת.

בעבר שיעור ההצבעה במעטפות הכפולות היה נמוך, ומכאן גם מידת השפעתם על התוצאות הסופיות, אך בשנים האחרונות, ובמיוחד בבחירות האחרונות במרץ 2021, ניתן לראות עלייה משמעותית בשיעור המצביעים במעטפות הכפולות, ומכאן עשוייה להתגבר הסבירות בה התפלגות ההצבעה במעטפות אלה תשפיע על התוצאות הסופיות. האמנם?

שיעורי ההצבעה במעטפות הכפולות בבחירות לכנסת (% מכלל הקולות)

 

 

סבב הבחירות

כללי

מצביעים במעטפות כפולות

% מצביעים בקלפי רגילה

 

מספר מצביעים

שיעור הצבעה

מספר מצביעים

% מכלל המצביעים

מספר מצביעים

% מכלל המצביעים

מרץ 2019

4,340,253

68.49%

240,783

5.55%

4,099,470

94.45%

ספטמבר 2019

4,465,168

69.83%

282,442

6.32%

4,182,726

93.68%

אפריל 2020

4,615,135

71.52%

330,209

7.15%

4,284,926

92.85%

מרץ 2021

4,436,365

67.44%

425,512

9.59%

4,010,853

90.41%

 

אז מי עשוי להרוויח מהמעטפות הכפולות ומי יפסיד? אילו רשימות עשויות לגדול ולהרוויח מנדט נוסף ואילו עלולות לאבד מנדט? במערכת בחירותה כמו זו הנוכחית, בה יש מפלגות ההקרובות לאחוז החסימה, למעטפות החיצוניות עשויה להיות השפעה מכרעת על התמונה הסופית.

באופן כללי, השונוּת בהתפלגות ההצבעה במעטפות הכפולות מוכתבת מההרכב השונה של המצביעים. מדובר בעיקר במשקל-יתר לצעירים, וזאת כיוון שהקבוצה הגדולה ביותר ממצביעי המעטפות הכפולות הם חיילי צה"ל. זו הסיבה, שהתמיכה ברשימות הערביות וברשימות החרדיות (שתי קבוצות שהרוב המכריע בהן אינו משרת) במעטפות הכפולות נמוכה בהרבה מהתמיכה בהן בכלל ציבור המצביעים. לעומת זאת, מצביעים צעירים נוטים להצביע יותר למפלגות ימין, ולמפלגות "אופנתיות" כגון עלה ירוק (בכל הבחירות בהן התמודדה) או הבית היהודי (2013). יחד עם זאת, בשנים האחרונות נראה שהמשקל היחסי של החיילים בקרב מצביעי המעטפות הכפולות הצטמצם. הסיבה לכך היא שיש יותר אזרחים שמצביעים בקלפיות נגישות, ובשתי הבחירות האחרונות – גם בגלל מגפת הקורונה שאפשרה לעשרות אלפי קולות של מבודדים, חולים, וחוסים בדיור מוגן להצביע במעטפה כפולה.

ועדיין, ניתוח של התפלגות ההצבעה בבחירות 2021 מלמד שבכל זאת קיימת שונוּת. כך, למשל, המרוויחה העיקרית מהמעטפות הכפולות עשויה להיות רשימת הציונות הדתית. בבחירות 2021 שיעור המצביעים לרשימה זו במעטפות הכפולות היה גבוה במעל רבע משיעור המצביעים לה בקלפיות הרגילות. זאת ועוד, הציונות הדתית "יורשת" לא מעט מאלה שהצביעו בפעם האחרונה לימינה, רשימה שגם אצלה הייתה תופעה דומה של תמיכה גבוהה יותר במעטפות הכפולות. עלייה משמעותית בשיעור המצביעים במעטפות החיצוניות (ביחס להצבעה הכללית) הייתה בבחירות האחרונות גם למפלגת העבודה.

ומי הם המפסידים? בראש ובראשונה הרשימות הערביות, שכוחן במעטפות החיצוניות הוא פחות ממחצית מכוחן בהצבעה במעטפות הרגילות. מכאן שקיימת סבירות גבוהה שבמידה ומי מהן תעבור רק במעט את אחוז החסימה לאחר סיום הספירה של המעטפות בקלפיות הרגילות, המעטפות החיצוניות עלולות לדרדר אותן אל מתחת לאחוז החסימה.

גם כוחן של שתי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, נמוך יותר משמעותית במעטפות החיצוניות בהשוואה לשיעורי ההצבעה למפלגות אלה בקלפיות הרגילות – כוחן קטן בשליש. 

תוצאות בחירות מרץ 2021, מעטפות כפולות מול רגילות (%, בפילוח לפי מפלגות)

 

ואיזו השפעה עשויה להיות למעטפות הכפולות על התמונה הגושית? מניתוח נתוני ההצבעה בבחירות הקודמות שיעור הבוחרים במעטפות הכפולות לשני הגושים כמעט זהה, 48.76% ל"גוש נתניהו"לצורך הניתוח מצביעי מפלגת "ימינה" בבחירות הקודמות חושבו כחלק מ"גוש נתניהו". לעומת 48.56% לגוש שמנגד (היתר – קולות פסולים או מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה).

תוצאות בחירות מרץ 2021, מעטפות כפולות מול רגילות (%, בפילוח לפי גושים)

 

האם מה שהיה הוא שיהיה? לא ניתן לדעת. רק ניתן לשער שנראה יציבות בשיעור ההצבעה בקלפיות החיצוניות, וכן שההשפעה של המעטפות הללו על התמונה הגושית היא זניחה, אלא אם היא תוריד את אחת מהרשימות אל מתחת לאחוז החסימה.