סדרת "סקר בקטנה"

מי לא חוגג ביום העצמאות?

| מאת:

יום העצמאות הוא יום חג לאומי. חוק יום העצמאות התש"ט – 1949 קובע כי "יום ה' באייר ...יוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה.". אך במדינה מקוטבת ומשוסעת כמו מדינת ישראל, היחס המורכב למדינה משתקף גם באופן בו נתפס ומצוין יום ההכרזה על הקמת המדינה. יש מי שעבורם הוא יום חג, עבור אחרים יום חול ולגבי אחרים הוא אף נתפס כיום אבל.

בסקרהסקר נערך בראיונות טלפוניים על ידי מכון המחקר מדגם, בתאריכים 28-29 באפריל 2014, בקרב 600 מרואיינים, מתוכם 500 מרואיינים יהודים ו-100 מרואיינים מהמגזר הערבי. הסקר נערך בשפות עברית, ערבית ורוסית. נערך שיקלול כך שסך המרואיינים יהוו מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה בישראל. טעות הדגימה המירבית: 4.1%+  שנערך לקראת יום העצמאות התשע"ד נמצא כי 68% מהערבים אינם רואים ביום העצמאות יום חג, ורק כרבע (24%) רואים בו יום חג. כצפוי, רוב גורף בקרב הציבור היהודי (87%) רואה ביום העצמאות יום חג.

תרשים 1: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג?

תרשים 1: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג?

כאשר בוחנים את הראייה של יום העצמאות כיום חג על פי הגדרה עצמית דתית (בקרב יהודים בלבד), מסתבר שפרט לחרדים, בכל שאר הקבוצות רוב גדול רואה ביום העצמאות יום חג. רוב החרדים (63%) אינו רואה ביום העצמאות יום חג (תרשים 2). עם זאת הממצא לפיו כשליש ממי שמזהה עצמו כחרדי רואה ביום העצמאות יום חג עשוי לחזק את ההשערה שקיימים תהליכים של הזדהות עם מדינת ישראל בקרב שיעור לא מבוטל מן החרדים.

תרשים 2: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג, לפי השתייכות לקבוצה דתית/חילונית (יהודים בלבד)

תרשים 2: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג, לפי השתייכות לקבוצה דתית/חילונית (יהודים בלבד)

כאשר בוחנים את הקשר בין עמדה בטחונית-מדינית (ימין שמאל) ויום העצמאות בקרב כלל המדגם נמצא שהראייה של יום העצמאות כיום חג נמוכה יותר בשמאל (תרשים 3). הדבר נובע מהעובדה שבקרב הערבים, שרובם כאמור אינו רואה ביום העצמאות יום חג, יש שיעור גבוה של מי שמגדיר עצמו כשמאל. ואמנם, בניתוח המדגם בקרב יהודים בלבד, נמצא ששיעור הרואים ביום העצמאות יום חג גבוה בכל הקבוצות (מעל 88%), כשדווקא בקרב הקבוצה שמגדירה עצמה ימין הוא נמוך יותר (תרשים 4). הסיבה לכך היא שרבים מהחרדים, שכאמור כשני שלישים מהם לא רואים ביום העצמאות יום חג, מזהים עצמם כימין. ואכן כאשר מנתחים את תוצאות המדגם בקרב היהודים ללא הקבוצה החרדית (שברובה מגדירה עצמה ימנית) שיעור הרואים ביום העצמאות יום חג גבוה מאוד (91%) ודומה בקרב הימין והשמאל.

תרשים 3: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג, לפי הגדרה עצמית מדינית-ביטחונית (כלל המדגם)

תרשים 4: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג, לפי הגדרה עצמית מדינית-ביטחונית (יהודים בלבד)

תרשים 4: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג, לפי הגדרה עצמית מדינית-ביטחונית (יהודים בלבד)

עוד נמצא שמבוגרים נוטים לראות את יום העצמאות כיום חג יותר מצעירים (95% מבני 45 ומעלה לעומת פחות מ- 70% בקרב הגילאים 18-44).

תרשים 5: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג? (לפי גיל, כלל המדגם)

תרשים 5: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג? (לפי גיל, כלל המדגם)

באופן כללי, נמצא כי מי שמביע שביעות רצון מהישגי המדינה רואה ביום העצמאות יום חג וככל ששביעות הרצון מהישגי המדינה פחותה, נחלשת הנטייה לראות ביום העצמאות יום חג.

תרשים 6: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג, לפי מידת שביעות הרצון מהישגי המדינה ביום עצמאותה ה-66 (כלל המדגם)

תרשים 6: האם יום העצמאות הוא בעיניך יום חג, לפי מידת שביעות הרצון מהישגי המדינה ביום עצמאותה ה-66 (כלל המדגם)

עיבוד וניתוח הנתונים: חנן כהן, מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סקר זה הוא חלק מסדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן לסקרים במכון.