מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ניתוק מג"ב מהמשטרה

| מאת:

אחרי תיקון פקודת המשטרה כך שתאפשר לשר לביטחון לאומי להתוות את מדיניות הארגון, תיפגע עוד יותר העצמאות האופרטיבית שלו.

Photo by Nati Shohat/Flash90

בסעיף 90 להסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין עוצמה יהודית נקבע כי תוך 90 יום מהקמת הממשלה, תקבל הממשלה החלטה "לנתק את מג"ב מהמשטרה, ולהפכו לשירות עצמאי במעמד דומה לשב"ס ולהכפיפו לשר ולבצע תיקוני חקיקה בהתאם". 

משמר הגבול (מג"ב) הוא כוח שיטור צבאי-למחצה (ז'נדרמריה), שנועד לפי פקודות המשטרה לפעולות אבטחה, שיטור וללחימה בטרור. הוא חיל שמשרתים בו חיילים בשירות חובה וקבע, אבל הוא כפוף ישירות למשטרה (לעתים עם כפיפות מבצעית לצבא). בהסכם הקואליציוני נקבע כי הוא ייצא מתחום אחריותה של המשטרה ויהיה כפוף ישירות לשר לביטחון לאומי.

אפשר לדון במיקומו הראוי של משמר הגבול (במדינות אחרות הוא כפוף לעתים למשטרה, כמו בישראל, ולעתים לצבא או למשרד הממשלתי האחראי על המשטרה), אך את המהלך הזה יש להבין על רקע התיקון האחרון של פקודת המשטרה, שהעניק לשר לביטחון לאומי סמכויות להתוות את מדיניות המשטרה, בלי לקבוע הסדרים מאזנים שיגנו על עצמאותה האופרטיבית. 

חוסר האיזון בתיקון לפקודת המשטרה מהווה פגיעה בעצמאותה של המשטרה באכיפת החוק, אשר נועדה לשמור על האכיפה השוויונית, המקצועית ונטולת הפניות של החוק. המהלך של הכפפת מג"ב ישירות לשר מצטרף למהלך זה, ועלול לפגוע עוד יותר בעצמאות האופרטיבית של החיל, עד כדי הפיכת מג"ב למשטרה פרטית ופוליטית של השר. במלים אחרות, זהו עוד מהלך שנועד לפגוע במנגנונים השומרים על מערכת המשפט וגורמי האכיפה מפני מעורבות פוליטית פסולה באכיפת החוק.