הסכמים קואליציוניים

מאמרים, ספרים ואירועים בנושא הסכמים קואליציוניים

מאמרים

סקירה

הלקחים שעולים מתוך פרשת ביטול המס על הכלים החד-פעמיים

על אף שנראה כי המס הביא לצמצום הצריכה, ביטולו מלמד כי שינוי התנהגות בר-קיימא מחייב נקיטת צעדים נוספים, לרבות הסברה שמותאמת לאוכלוסייה החרדית, הנגשה ועידוד השימוש בחלופות.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | אוטונומיה לרשת החינוך של ש"ס, איסור העסקת מורים תומכי טרור

ההסכם עם עוצמה יהודית כולל תיקון לחוק חינוך ממלכתי שלפיו לא תתאפשר העסקת מורה שמביע תמיכה בטרור. התיקון עלול להחריף את החשש הקיים בקרב מורים לעסוק בנושאים אקטואליים בכיתות בשל השיח הציבורי הסוער.

סקר מיוחד

מחצית מהציבור סבור שביטול סעיף הנכד יצמצם משמעותית את העלייה לישראל

סקר המכון הראה כי כמחצית סבורים שעל המדינה להציע גיור מקל לישראלים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה. רוב הנשאלים השיבו שיפריע להם אם בן או בת משפחתם יתחתנו עם לא יהודים.

חוות דעת

הצעת החוק השוללת אוטומטית אזרחות ממחבלים תפתח צוהר לשרירותיות מסוכנת

לרשות ישראל עומדים כיום מגוון כלים פליליים ומשפטיים נגד פעילי טרור, כולל שלילת אזרחות בהליך משפטי, ולכן אין צורך להוסיף סנקציה של שלילת אזרחות אוטומטית.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים לא סופרים את השלטון המקומי

התחייבות הממשלה להקפיא את תעריפי הארנונה לא היתה ניתנת ברוב המדינות המערביות, שבהן יש לשלטון המקומי אוטונומיה על קביעת גובה המיסוי העירוני. הצורך להסדיר את מערכת היחסים בין הרשויות מחייבת גם את חיזוק מעמד השלטון המקומי.

פרויקט מיוחד

ניתוח ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37

ההסכמים הקואליציוניים בין הסיעות של ממשלת ישראל ה-37 כוללים סעיפים בעלי פוטנציאל נזק גבוה ופגיעה במערכות השלטון כפי שהכרנו אותן. אם ימומשו, מדינת ישראל לא תהיה אותה מדינה יהודית ודמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה. חוקרות וחוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה ניתחו את סעיפי ההסכמים ואת ההשלכות הקשות של מימושם.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | הדרישה לתיקון הוראת בנק ישראל בדבר הגדלת שיעור ההלוואות לכל מטרה

הגדלת שיעור ההלוואות תעמיק את ה"בור" הפיננסי שנמצאות בו משפחות חרדיות רבות, באופן שעתיד לפגוע בהן ובאוכלוסייה החרדית כולה. פתרון הולם הוא הגדלת ההכנסות מעבודה בקרב גברים חרדים.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול "נבחרת הדירקטורים" וביטולן ועצירתן של ועדות איתור

יש ערך ציבורי רב באיוש תפקידי הניהול הבכירים בחברות הממשלתיות ובדירקטוריונים המפקחים על ההנהלה בבעלי כישורים, ניסיון והשכלה מתאימים. שלושה סעיפים בהסכמים עלולים לגרום להטיות ולקידום המועמדים שאינם הטובים ביותר.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | חידוש חוק הפיקדון

בג"ץ פסל בעבר את החקיקה שתפגע בקבוצת מבקשי המקלט, אחת האוכלוסיות הפגיעות בישראל, ותשבש את גם מערכת האיזונים והבלמים בין הרשויות.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תקציב לחברה הערבית

קיצוץ בסך כ-1.5 מיליארד ש"ח מכספים שנועדו לפיתוח כלכלי ולצמצום פערים של החברות הערבית והבדואית עשוי להעמיק את ההפליה כלפיהן.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | מס על תרומות מממשלות זרות

המטרה היחידה של ההסכם נראית כניסיון לחבל בפעילות עמותות ביקורתיות כלפי השלטון וליצור דה-לגיטימציה כלפיהן.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | הציונות כערך ראשון במעלה

ככל שהסעיף יקנה הטבות ייחודיות ליהודים בתקציבים ובהקצאת קרקעות הוא יסתור את מגילת העצמאות ואת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | היעדר מענה לצורכי נשים בהסכם עם יהדות התורה

רק 4% מסעיפי ההסכם מתייחסים לצורכי הנשים, שמשאיר בחוץ סוגיות קריטיות כהעלאת המודעות לסרטן השד, מניעת הפליה עדתית במערכת החינוך או מניעת סרבנות גט.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תקצוב החינוך החרדי

צמצום דרסטי בפיקוח התקציבי והתוכני של משרד החינוך, הטבות כלכליות ומסר שמתיר הדרת תלמידים הם חלק מההשלכות של סעיפי ההסכמים הנוגעים למערכות החינוך החרדיות.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | קבורת שדה לכל המעוניין

הקצאת שטחים לקבורת שדה ומתן אפשרות לקבורה חינם באופן זה יסיגו לאחור את יתר פתרונות הקבורה ויגזלו שטחים שיועדו לצרכים אחרים.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול גיורים פרטיים

שני הסעיפים בהסכם עם יהדות התורה מיועדים לקדם פעילות הסברה ועידוד לגיור לצד מערך סיוע למתגיירים, ומבקשים למנוע הכרה בגיורים שנעשו בבתי הדין החרדיים הפרטיים.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | סירוב להצטרף לאמנת איסטנבול

אם ישראל לא תצטרף לאמנה, שנחשבת לאמת המידה המתקדמת ביותר למחויבות מדינות למאבק בתופעת האלימות נגד נשים, ייפגעו משמעותית המאמצים למניעתה.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | שלילת אזרחות וגירוש מחבלים

לשלילת אזרחות והותרת אדם ללא רישיון תושבות אין אח ורע בעולם. גם אם תכלית המהלך ראויה, הפגיעה היא בלתי מידתית.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | קידום החלת ריבונות ביהודה ושומרון

מימוש הסעיפים יגרום להטמעת שטחי יהודה ושומרון אל תוך מדינת ישראל במובן המשפטי והכלכלי-אזרחי.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | פוליטיזציה של המינויים ושבירת שרשרת הפיקוד בצה"ל

שני סעיפים עלולים להגביר אווירה אנטי-ממלכתית וליצור מצב שבו יחידות שונות כפופות לכוחות שונים המכווינים את פעולתם.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תיקון כללי פתיחה באש של משטרת ישראל

הרחבת הנסיבות שמאפשרות למשטרה להשתמש בכוח קטלני פסולה משפטית. מתן אפשרות לדרג הפוליטי לתקן את הוראות הפתיחה באש מותיר פתח לשיקולים לא ענייניים.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | אחריות משפטית של חיילי צה"ל

שלילת שיקול הדעת של הפצ"ר להורות על פתיחה בחקירה עוד לפני ביצוע התחקיר היא פגיעה בשלטון החוק ומנוגדת למשפט הבין-לאומי.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | עונש מוות למחבלים

הטיעונים נגד עונש מוות רבים ומגוונים, ובהם אי הרתעה ועידוד לטרור. לצד זאת, החוקים הקשורים לנושא מהעשור האחרון לא העלו צורך בעונש המוות כנדרש לטיפול בטרור.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ניתוק מג"ב מהמשטרה

אחרי תיקון פקודת המשטרה כך שתאפשר לשר לביטחון לאומי להתוות את מדיניות הארגון, תיפגע עוד יותר העצמאות האופרטיבית שלו.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | כלים חד-פעמיים ושתייה מתוקה

למשקאות ממותקים ולכלים חד-פעמיים יש תחליפים נפוצים ונגישים שאינם יוצרים סיכונים בריאותיים וסביבתיים. ביטול המיסוי עליהם הוא מהלך מוטעה שיפגע הן בסביבה והן בטובת הציבור.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול רפורמת הטלפונים הכשרים

ביטול אפשרות ניוד המספרים הכשרים ואיסור חסימת מספרי טלפון מקוצרים למוקדי חירום הן בין ההחלטות הנכללות ברפורמה.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | צמצום סעיף הנכד בחוק השבות

המוטיבציה לצמצום חוק השבות המשתקפת נובעת ממספרם ההולך ועולה של לא יהודים העולים לישראל מברית המועצות לשעבר.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | ביטול רפורמת הכשרות

ביטול רפורמת הכשרות תחזיר את המונופול של הרבנים המקומיים במקום כהונתם, וחלקן אף מבקשות לצמצם את סמכותם של הרבנים המקומיים לקבוע נורמות כשרות מקלות.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | חוק יסוד: לימוד תורה

החוק שיקבע את הפטור משירות צבאי של בני הישיבות עשוי לפגוע באופן חמור הן בשוויון בנטל, הן בעקרון השוויון בנטל והן במבנה החוקתי בישראל.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | הרחבת חוק ועדות הקבלה

הפרקטיקה שיתיר סעיף זה תאפשר הדרת מיעוטים ביישובים רבים ועלולה לגרור הדרת קבוצות בערים ובשכונות.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תקציב דו-שנתי

החזרה לתקציב דו-שנתי תמשיך לפגוע באפקטיביות של פיקוח האופוזיציה על הממשלה. אם תיעשה בתיקון לחוק יסוד עלולה להיווצר סתירה עם פסיקת בג"ץ.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תיקון לחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים

ההצעות להתיר הפרדה מגדרית או לאפשר לעסקים להימנע מאספקת שירותים ומוצרים בשל אמונה דתית עלולות לגרום לישראל נזקים ערכיים חמורים.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | תמיכה גורפת בחוקי שר המשפטים

הסעיף העמום טומן בחובו מהפכה משטרית שתפר את האיזונים בין הרשויות ותותיר כוח יתר בידי הרוב הקואליציוני. פגיעה בסמכות ביהמ"ש לביקורת חוקתית, באמצעות פסקת התגברות, ולביקורת מינהלית כמו ביטול עילת הסבירות, תשאיר את זכויות האדם ללא הגנה מהותית.

מאמר דעה

ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-37 | מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה

הפיכת היועמ"שים למשרות אמון של השרים ומנכ"לי המשרדים תסכל את יכולתם להגן על שלטון החוק ותפחית את אמון הציבור במשרדים.