הודעה לעיתונות

רוב הציבור תומך בהמשך פעילות תאגיד השידור הציבורי "כאן" ומתנגד להתערבות בתכניו

| מאת:

סקר המכון הראה שרוב גדול בציבור תומך בקיומו של שידור ציבורי לצד שידור מסחרי. בקרב מצביעי ש"ס יש רוב גדול לתומכים בהתערבות הממשלה בתכני חדשות ואקטואליה בתאגיד לעומת מיעוט מקרב מצביעי שאר המפלגות.

Photo by Miriam Alster/FLASH90

התערבות ממשלתית בתכני תאגיד כאן 11?

נוכח השיח הפוליטי הער מאז הקמת הממשלה לגבי ערוץ השידור הציבורי (כאן 11) שאלנו האם הציבור הישראלי תומך או מתנגד להתערבות הממשלה בתכני חדשות ואקטואליה המשודרים בשידור הציבורי בערוץ זה. הרוב הגדול (69%) מתנגדים למעורבות כזו ורק מיעוט (21%) תומכים בה. גם בפילוח לפי מי שהצביעו למפלגות הקואליציה עולה כי פחות ממחצית תומכים בהצעה זו (43%).

האם אתה תומך או מתנגד שתהיה לממשלה הסמכות להתערב בתכני חדשות ואקטואליה המשודרים בערוץ הציבורי (כאן 11)? (%, כלל המדגם ולפי הצבעה בבחירות לכנסת – קואליציה ואופוזיציה)

 

פילוח לפי הצבעה בבחירות מעלה את הפערים בין מצביעי מפלגות הקואליציה השונות: מקרב מצביעי ש"ס יש רוב גדול לתומכים בהתערבות הממשלה בתכנים המשודרים בשידור הציבורי (72.5%), לעומת מיעוט מקרב מצביעי שאר המפלגות: ליכוד – 37%, הציונות הדתית 42% ויהדות התורה 43%.

תומכים שתהיה לממשלה הסמכות להתערב בתכני חדשות ואקטואליה המשודרים בערוץ הציבורי, כאן 11 (%, כלל המדגם, לפי הצבעה בבחירות)

 

תומכים בשידור הציבורי –

שאלנו: "האם, לדעתך, צריך או לא צריך שבישראל יהיו גם שידור ציבורי וגם שידור מסחרי?". רוב גדול מאוד (74%) סבורים כי בישראל צריכים להיות גם שידור ציבורי וגם שידור מסחרי. רק 9% מצדדים בשידור מסחרי בלבד ו-8% בשידור ציבורי בלבד. כלומר, למול הקולות של פוליטיקאים אחדים הקוראים לסגירת התאגיד כאן 11 או לצמצום התמיכה הממשלתית בו, רק מיעוט זעום (9%) סבורים כי לא צריך להיות שידור ציבורי בישראל, וצריך להיות שידור מסחרי בלבד.

פילוח לפי הצבעה בבחירות האחרונות מעלה כי בכל המפלגות רוב זעום בלבד תומכים בכך שלא יהיה שידור ציבורי בישראל. מובילים את התמיכה בשידור מסחרי בלבד מצביעי יהדות התורה, והרחק מאחוריהם מצביעי יתר המפלגות. גם בליכוד, מפלגתו של שר התקשורת קרעי, רק 13% תומכים בכך שלא יהיה שיגור ציבורי בישראל.

"האם, לדעתך, צריך או לא צריך שבישראל יהיו גם שידור ציבורי וגם שידור מסחרי?" (%, לפי הצבעה בבחירות האחרונות)

"נתוני הסקר מוכיחים כי ישנה התנגדות ציבורית גורפת, גם בקרב תומכי הקואליציה הנוכחית, לסגירת תאגיד השידור הציבורי ולהכפפתו לניהול פוליטי", אומר נשיא המכון, יוחנן פלסנר, "בתוך שנים מעטות הצליח תאגיד השידור להוכיח את נחיצותו וחיוניותו כספק אמין של אקטואליה לצד יצירות מקומיות מקוריות, איכותיות ומגוונות. אם ייסגר התאגיד, ובהינתן הנדידה של תקציבי הפרסום לתאגידים הדיגיטליים הרב-לאומיים, עולם התרבות הישראלי יאבד עוגן מימון מרכזי המאפשר את פריחת תעשיית התוכן המקומית".

סקר בזק בנושא רפורמות חקיקה נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 15-18/01/2023, רואיינו 621 איש ואשה בשפה העברית ו-147 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.59% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו https://dataisrael.idi.org.il