סקר מיוחד

רק 40% מהציבור תומכים באיסור הכנסת חמץ לבתי החולים בהתאם לחוק החמץ

| מאת:

רוב גדול בקרב היהודים ובקרב הערבים סבור שיש לאפשר אכילת חמץ באזורים מסומנים בבתי החולים. 71% מהיהודים אינם אוכלים חמץ בפסח.

Photo by Nati Shohat/FLASH90

סקר חדש חושף את עמדות הציבור בנוגע לסעיפיו השונים של חוק החמץ, שעבר אתמול בקריאה שנייה ושלישית. מהממצאים נראה שאמנם הרוב הגדול בציבור היהודי מדווחים שאינם אוכלים חמץ בפסח, ומיעוט גדול אף מתנגדים להכנסתו לבתי החולים במהלך חול המועד, אבל רוב מתנגדים לכפיית החוק ולחיפוש בתיקי הנכנסים לבתי החולים.

עיקרי הממצאים


שמירת כשרות בפסח

רוב גדול של 71% מהמשיבים היהודים נמנעים מאכילת חמץ במהלך הפסח. בחלוקה לפי מיקום עצמי על הרצף חרדים-חילונים 100% מהמשיבים החרדים, 99% מהמשיבים הדתיים, 96% מהמשיבים המסורתיים דתיים, 90% מהמשיבים המסורתיים הלא דתיים ו-35% מהחילונים נמנעים מאכילת חמץ במהלך הפסח.

במהלך חג הפסח, האם אתה אוכל או לא אוכל חמץ? (% יהודים)

 

הכנסת חמץ לבתי החולים ובסיסי צה"ל

48% מכלל המשיבים סבורים כי יש להתיר הכנסת חמץ לבתי החולים במהלך חול המועד פסח, לעומת 44% שמתנגדים לכך. הבדלים גדולים בעמדות מצביעי הקואליציה והאופוזיציה: 72% ממצביעי הקואליציה סבורים כי יש לאסור הכנסת חמץ לבתי חולים, לעומת 77% ממצביעי האופוזיציה סבורים כי יש להתיר זאת. התמונה שונה מעט כשמדובר במחנות צה"ל: 54% סבורים שיש לאסור הכנסת חמץ לעומת 39.5% הסבורים כי יש להתיר זאת.

האם במהלך חול המועד פסח יש לאסור או להתיר הכנסת חמץ לבתי חולים ולבסיסי צה"ל? (%, כלל המדגם)

 

האם במהלך חול המועד פסח יש לאסור או להתיר הכנסת חמץ לבתי חולים? (%, כלל המדגם, לפי הצבעה בבחירות)

 

האם במהלך חול המועד פסח יש לאסור או להתיר הכנסת חמץ לבסיסי צה"ל? (%, כלל המדגם, לפי הצבעה בבחירות)

 

חיפוש בתיקי הנכנסים לבתי החולים

רוב גדול בציבור (76%) סבורים כי אין לבצע חיפוש בתיקים של הנכנסים לבתי חולים במהלך חול המועד. גם בקרב המשיבים הדתיים שיעור המתנגדים לחיפוש עולה על שיעור התומכים בכך (50% ו-40% בהתאמה). אחוז משמעותי למתנגדים לחיפוש גם בקרב חרדים (41%). בחלוקה לפי גושים, 57% ממצביעי הקואליציה מתנגדים לחיפוש בתיקי הנכנסים לבתי חולים, ו-91.5% ממצביעי האופוזיציה.

יש לבצע חיפוש אחר חמץ בתיקים של כל מי שנכנס לבתי חולים? (%, כלל המדגם)

 

הקצאת מתחמי חמץ בבתי החולים למי שאינם נמנעים מאכילת חמץ

59% מהיהודים סבורים שיש לאפשר פתרון שכזה, ו-70% בקרב הערבים. תומכים בהקצאת מתחמים מיוחדים גם 77% ממצביעי האופוזיציה, ורוב קטן מקרב מצביעי הקואליציה (46% תומכים לעומת 42% מתנגדים).


סקר בזק בנושא "חוק החמץ" הוזמן על ידי מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת ונערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 27/2-5/3/2023, רואיינו 608 איש ואשה בשפה העברית ו-173 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.58% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון דיאלוג.  לקובץ הנתונים המלא ראו- https://dataisrael.idi.org.il