מאמר דעה

אמונה טפלה ביחס לעוני

| מאת:

דוח המוסד לביטוח לאומי שפורסם אתמול מראה כי שיעור העוני הגיע לשיא עם תום העשור. מומי דהן גורס כי העובדה ששיעור העוני בישראל מוסיף לעלות נובעת מן ההנחה של מקבלי ההחלטות המרכזיים בישראל שצמיחה כלכלית היא התרופה לעוני.

העובדה ששיעור העוני בישראל ממשיך להיות כל כך גבוה, ואפילו לעלות, נעוצה באמונה של מקבלי ההחלטות המרכזיים בישראל שצמיחה כלכלית היא-היא התרופה לעוני. במבט של עשור, נדמה שכבר אפשר להכתיר את האמונה הזו כאמונה טפלה. בעשור הראשון של המאה ה-21 ידעה ישראל שנים של גאות כלכלית מרשימה ושנים של נסיגה כלכלית. בסיכומו של דבר, צמח התוצר לנפש של ישראל במהלך העשור הזה בכ-16 אחוזים. אבל שיעור האוכלוסייה הישראלית שנמצא מתחת לקו העוני גדל באופן ניכר למרות צמיחה זו.

האמונה הזו, שקיבלה תנופה משמעותית במהלך העשור האחרון, הייתה שכלכלת השוק היא שתדאג לפתור את בעיית העוני של ישראל. אמונה זו הביאה למעשים. המעשים היו, בין השאר, צמצום דרסטי ברמת הקצבאות מתוך מחשבה שמקבלי הקצבאות ימצאו את עצמם בשוק העבודה עם הכנסה גבוהה יותר וחיים מלאים יותר. בפועל, שיעור העניים רק הלך וגדל. החסידים של אמונה זו לא נרתעו מן הנתונים המדאיגים שהתפרסמו מעת לעת בעניין העוני. קולות ההרגעה שיצאו מבית המדרש הזה טענו כי דרושה לעניים סבלנות. הצמיחה מטפטפת לאט אבל היא תגיע אליהם. אבל היא לא הגיעה.

הדוח של המוסד לביטוח לאומי שפורסם היום, וחותם עשור שלם, מראה כי שיעור העוני הגיע לשיא עם תום העשור. האמונה התמימה כאילו כלכלת השוק תבטיח התחלקות הוגנת של המשאבים נכשלה כישלון חרוץ. כדי לסבר את האוזן נאמר שכ-60 אחוזים מתושביה העניים של מדינת ישראל נמצאים במשפחות עובדות. כדי להשיג פערים כלכליים ושיעורי עוני נמוכים נדרשת התערבות ממשלתית. כך ניתן ללמוד מן הניסיון העולמי. העוני הוא נמוך במדינות בהן יש התערבות ממשלתית משמעותית.

ניתן לצמצם את העוני בישראל. לשם כך, יש להגדיל את הקצבאות למשפחות בעלות פוטנציאל השתכרות נמוך, יש להגביר באופן משמעותי את אכיפת חוקי העבודה ויש להגדיל משמעותית את תקציב החינוך לילדים ממשפחות עניות. במקום צעדים אלו, תקציב המדינה החדש כולל הקפאה של הקצבאות והורדת מס הכנסה לעשירים בסכום של כ-2 מיליארדי שקלים, צעדים שמבטיחים העמקה של הפערים.

 

* שודר בתוכנית צבע הכסף של רשת ב', בתאריך 8.11.2010

ד"ר מומי דהן הוא מרצה בכיר לכלכלה בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.

מאמרים ומחקרים

  • מומי דהן, התירוץ הישראלי והחלום הישראלי, 19.10.2010
  • מומי דהן, מחצית מערביי ישראל נמצאים מתחת לקו העוני, 26.1.2010
  • מומי דהן, עוני דור שלישי, 20.10.2009
  • קרין תמר שפרמן, חוצים את הקווים: עוני ואי-שוויון בישראל, פרלמנט(63), 2009
  • מומי דהן, מדוע יש יותר עניים בישראל, 2007
  • אבי בן בסט ומומי דהן, זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכלית, 2004


מבט עולמי משווה
- השוואה בין 44 מדינות ובין משתנים חברתיים-כלכליים

  • מדד ג'יני בהשוואה בין-לאומית
  • תמ"ג לנפש בהשוואה בין-לאומיות
  • מדד פיתוח אנושי בהשוואה בין-לאומית