חוות דעת

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה 2015

המכון הישראלי לדמוקרטיה נגד הארכת הוראת השעה שתפגע בזכויותיהם של אנשים החשודים בעבירות ביטחון: "הצעה הפוגעת אנושות בזכות להליך הוגן ומנוגדת לרוח החלטת בג"ץ בנושא"

התמונה באדיבות Shuttertstock

על רקע ההצבעה הצפויה ביום א' (1.11.2015) בוועדת השרים לחקיקה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (של עצור בעבירות ביטחון, המנוסחת כהוראת שעה, שלחו פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד לינא סאבא חוות דעת לחברי הוועדה בה הם טוענים לפגמים קשים בהצעה ומבקשים מהם להתנגד לה.

בחוות הדעת נכתב כי מדובר בהצעה הפוגעת בזכות הבסיסית ביותר של עצור להליך הוגן ובמתווה הנוגד את רוח פסיקת בג"ץ בנושא. פסיקה זו, קבעה כי יש חשיבות לביקורת שיפוטית רציפה על הליך המעצר על מנת לשמור על זכויות העצור, בייחוד בעבירות ביטחון בהן נשללות ממנו זכויות נוספות וניתן להפעיל כלפיו אמצעים רבים יותר מאשר כלפי עצורים בעבירות אחרות.

קרמניצר וסאבא מסבירים, כי הוראת השעה מאפשרת לנתק את העצור מן העולם ולמנוע ממנו לבוא בפני שופט במשך 4 ימים מבלי ששופט קבע האם הראיות מצדיקות את חקירתו וכליאתו. כמו כן, הוראת השעה, מאפשרת לקיים הליכים מסוימים ללא נוכחות העצור, דבר שאינו מחוייב המציאות וכן את הארכת מעצר חריגה של 20 ימים במקום 15, ללא כל עילה הגיונית מלבד הפעלת מנופי לחץ של התביעה.

התוצאה של הוראת השעה היא מתן אפשרות בפועל לניתוק העצור מן העולם למשך 3 שבועות בהן ניתן לחקור אותו בשיטות שונות ומבלי שינתנו לו זכויות בסיסיות הניתנות לכל עצור.

בסיכום חוות הדעת, ממליצים הכותבים, כי עד להסדרת הסוגיה בחוק המאבק בטרור הנידון בימים אלו, ייערכו מספר שינויים בהוראת השעה: ראשית, מוצע כי יוגבל משך המעצר עד להבאה בפני שופט ל-48 שעות. שנית, מציעים הכותבים כי לא ייערך דיון שלא בנוכחות העצור. שלישית, מסבירים קרמניצר וסאבא, כי יש להאריך את תקופת הערר ל-30 ימים בדיוק כפי שמתבצע בעניינם של עצורים אחרים. ורביעית, סבורים הכותבים, כי יש לבטל את האופציה להאריך את המעצר ב-20 ימים ולחזור לברירת המחדל הנהוגה בכלל ההליכים של מתן אפשרות להארכת מעצר בעד 15 ימים.

מצ"ב חוות הדעת המלאה