מאמר דעה

פיזור וועדת פלסנר על ידי ראש הממשלה היא החמצה היסטורית

| מאת:

דבריו של פרופ' ידידיה שטרן שהיה חבר בוועדת פלנסר לשוויון בנטל.

ראש הממשלה פיזר את וועדת פלסנר בה הייתי חבר. זו, בעיני, החמצה היסטורית. הוועדה ניהלה, במשך שישה שבועות, דיונים מקצועיים רציניים והצליחה להתקרב למתווה ראוי ביותר. בעזרת המומחים של הצבא ושל האוצר הגענו להצעה שמטרתה היתה להביא לגיוס רוב גדול של החרדים לצבא תוך תקופה של חמש שנים. יומיים לפני חתימת העבודה הוועדה פורקה משום לחצים של גורמי קצה בקואליציה הנוכחית. מצד אחד, ישראל ביתנו שמנופפת בסיסמא לא אחראית של גיוס ערבים, ומצד שני, מפלגות חרדיות שחששו מהרצינות של הצעת הוועדה. מה יקרה עכשיו? נתניהו נשמע מחוייב לקביעת שירות חובה לערביי ישראל. זו טעות חמורה שעתידה לחדד מאד את היחסים בין יהודים וערבים בישראל. יש בכך כדי לדחוף את האזרחים הערביים לזרועות הקיצוניים. נתניהו עתיד לרדד את ההמלצות בעניין גיוס החרדים ובכך יקים על עצמו את הכיכרות במחאת הקיץ המתחדשת. לפנינו פוטנציאל לקיץ נפיץ במיוחד מהבחינה החברתית. צר לי על כך.