בין אידאל למציאות

| מאת:

בשנת 2010 ערך המכון תחרות נאומים לצעירים בנושא "מצעיר די אפאתי לפוליטיקאי מאוד אכפתי", במסגרת פורום צוערי הדמוקטיה. קראו את מאמרה של ד"ר כרמית הבר המנתח את תחרות הנאומים ואת חלקם של הצעירים בחיים הפוליטיים בישראל. המאמר בהנחיית פרופ' תמר הרמן.

תקציר

מאמר זה מבוסס על ניתוח תוכן איכותני של כשישים נאומים שנכתבו במסגרת פרויקט צוערי הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, תנועת עמ"י, אגודות הסטודנטים ואתר האינטרנט NRG.

בתחרות שהתקיימה באפריל 2010 התבקשו סטודנטים צעירים בגילים 30-20 לכתוב נאום שכותרתו "מצעיר די אפאתי לפוליטיקאי מאוד אכפתי". הנואמים התבקשו לעסוק בשאלה כיצד להניע צעירים איכותיים להצטרף לעולם הפוליטיקה. ניתוח התוכן של הנאומים חשף מגוון ממצאים על האופן שבו צעירים בישראל כיום תופסים את מצבן של החברה הישראלית בכלל ושל המערכת הפוליטית בפרט. הפער בין האידאל למציאות החברתית והפוליטית והקריאה לשינוי ולפעולה התבררו כשתי קטגוריות
המשמעות העיקריות שעברו כחוט השני בטקסטים של כותבי הנאומים.

חלקו הראשון של המאמר " -החלום ושברו" - פורש לפני הקורא את הקטגוריות העיקריות שבאמצעותן כותבי הנאומים ממשיגים את הפער בין האידאל ובין המציאות החברתית והפוליטית  -"בין ערכיות לאופורטוניזם ואינטרסים תועלתניים",
"בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם", "האתוס המיליטריסטי ושיח של הקרבה", "בין 'בית לאומי' להיעדר בית פוליטי". חלקו השני של המאמר  -"צעירי כל הארץ, התאגדו - "חושף את הדרכים האפשריות, לדעת הכותבים, להניע צעירים לפעולה חברתית ופוליטית. כאן שכיחה ההבחנה בין פוליטיקה ממסדית לפוליטיקה חוץ-ממסדית. בהמשך הדברים מוצגים האמצעים הרטוריים שבאמצעותם ביטאו הנואמים את הקריאה לשינוי ולפעולה.

ניתוח התוכן חשף מבט ביקורתי רב פנים של הצעירים על החברה הישראלית, על הממסד הפוליטי ועל נבחרי הציבור, וכן את היעדרו הבולט של דיון במגוון סוגיות שאפשר היה לצפות שיעמדו במרכז סדר היום של אוכלוסיית הצעירים בחברה הישראלית, כגון איכות הסביבה, מהגרי העבודה והסכסוך הישראלי-פלסטיני. עוד נמצא שהנואמים מייחסים חשיבות רבה להחייאת המרחב הציבורי והם שבו וקראו להפכו למרחב פעיל, תוסס ודמוקרטי. כינון מרחב דמוקרטי ונגיש לכלל האזרחים, שבו מתדיינים על פוליטיקה, מעצבים עמדות ומשתתפים בתהליכים פוליטיים, הוא לדעת רבים מהנואמים השלב הראשון בהנעת צעירים איכותיים למעורבות חברתית, והוא עשוי להיות קרש קפיצה לחיים הפוליטיים.

להורדת המאמר המלא